Elektronska pošta za študente

Splošno

Elektronski naslov za študente je praviloma oblike

ime.priimek@student.fmf.uni-lj.si

Do njega so upravičeni vsi študenti, ki so vpisani na FMF in ga dobijo ob prvem vpisu.

Dostop

Za dostop do elektronske pošte velja enako uporabniško ime in geslo kot za računalnike v računalniških učilnicah.
Dostop je možen preko spletnega vmesnika ali poštnih odjemalcev.

Spletni vmesnik

Se nahaja na naslovu

https://student.fmf.uni-lj.si/webmail/

in omogoča

  • dostop do poštnega predala
  • osnovno upravljanje elektronske pošte
  • pošiljanje pošte
  • nastavitev preusmeritve elektronske pošte

Nastavitve poštnih odjemalcev

Poštni odjemalci so namenski programi za dostop do elektronske pošte. Najbolj popularni so Thunderbird, Outlook, KMail.
Za sprejemanje pošte priporočamo protokol IMAP.

Nastavitve pošnega odjemalca:

IMAP:

Ime strežnika:  student.fmf.uni-lj.si
Tip varne povezave:  

  • STARTTLS     Port:   143
  • ali: SSL/TLS     Port:   993

SMTP (pošiljanje pošte):

Ime strežnika:  student.fmf.uni-lj.si
Tip varne povezave:  

  • STARTTLS     Port:   587

Na poštnem klientu je vedno potrebno uporabiti avtentikacijo pri pošiljanju.

Preusmeritev pošte

Pošto s študentskega poštnega naslova se lahko preusmeri na kakšen drug obstoječ naslov.
To se lahko naredi v spletnem vmesniku pod

Options -> Mail Forwarding Options