Evropska noč raziskovalcev

Hum_rock  - logo2020-1
UL - logo
EU logo
europeancommission - logo

Projekt: Evropska noč raziskovalcev

Obdobje: 1. 4. 2018 - 30. 11. 2019

Izvajalec: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko

Veda: Naravoslovje

Naslov aktivnosti: Z znanstveniki v živo

Vodja: Denis Arčon, Miha Ravnik

Opis aktivnosti:

Sproščeni pogovori z nekaterimi najodmevnejšimi slovenskimi raziskovalci o njihovem delu. Cilj aktivnosti je na zabaven način predstaviti raziskovanje in poklic raziskovalca.

Naslov aktivnosti: Opazovanje astronomskih objektov s teleskopi

Vodja: Tomaž Zwitter

Opis aktivnosti:

Glavni cilj aktivnosti je publiki omogočiti izkušnjo astronomskega tipa raziskovanja z uporabo moderne digitalne tehnologije in prikaz moči fizikalnega sklepanja, ki ga lahko uspešno uporabimo tudi za razlago pojavov v oddaljenem vesolju.

Naslov aktivnosti: Pobeg iz predavalnice

Vodja: Uroš Kuzman

Opis aktivnosti:

Izvedba krajše in bolj matematične verzije svetovnega fenomena "Escape room". Cilj aktivnosti je razviti in ponuditi nov pedagoški produkt, namenjen popularizaciji matematike in raziskovanja.

Naslov aktivnosti: Mafijski vikend - zimska šola za dijake vseh letnikov

Vodja: Uroš Kuzman

Opis aktivnosti:

Z aktivnostjo se zainteresiranim dijakom predstavi študijske programe in jim omogočiti, da že pred vpisom spoznajo svoje bodoče asistente, profesorje in sošolce, hkrati pa se jih spodbudi k razmisleku o raziskovalni karieri.