J1-1698 Načrtovanje večdelčnega transporta

FMF - logo
ARRS - logo

Raziskovalni projekt (so)financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.

Članica UL: Fakulteta za matematiko in fiziko

Šifra projekta: J1-1698

Naziv projekta: Načrtovanje večdelčnega transporta

Obdobje: 1. 7. 2019 - 31. 12. 2022

Letni obseg: 1,44 FTE, cenovna kategorija: C

Vodja: Marko Žnidarič

Veda: Naravoslovje

Sodelujoče RO

Sestava projektne skupine

Bibliografske reference

Vsebinski opis projekta:

V projektu želimo podrobno razumeti transport v večdelčnih sistemih, kjer so pomembne tako interakcije med delci (korelirani sistemi), kot kvantni koherentni efekti. Preplet teh efektov je zagotovilo za pestro fiziko. Rezultati projekta bodo tako pomembni za več področij, in sicer za neravnovesno fiziko na splošno, transport v močno koreliranih kvantnih sistemih, in ne nazadnje kot znanje, ki bi znalo biti zelo uporabno pri zasnovi naprednih materialov z novimi transportnimi lastnostmi.

V projektu bomo raziskali transport v enostavnih nizko-dimenzionalnih večdelčnih sistemih, s poudarkom na 1D modelih. Lotili se bomo ambicioznega cilja -- spremembe raziskovalne paradigme. Do sedaj so namreč raziskave potekale v smeri študija transporta v različnih modelih, od koder je težko povleči splošne zaključke. Mi se bomo posvetili vprašanju, kakšni principi vodijo do določenega tipa transporta. Kako lahko dizajniramo sistem, ki bo imel dane želene lastnosti?

Ukvarjali se bomo z naslednjimi vprašanji:

1) Transport in inženiring:

Odkriti sisteme z novimi tipi transporta in bolje razumeti obstoječe rezultate v

a) kvadratnih sistemih

b) interagirajočih sistemih

c) neurejenih sistemih

d) vloga simetrij 

2) Teorija:

Pridobiti analitično razumevanje o

a) statističnih lastnostih robnih rezervoarjev

b) anomalnem transportu

c) perturbacijski teoriji

d) izboljšanju numeričnih algoritmov 

3) Naprave:

Uporabiti rezultate 1) in 2) za študij uporabnih naprav, kot so

a) stik več sistemov

b) križni transportni pojavi