Seminar za algebro in funkcionalno analizo

Seminar koordinirata prof. dr. Roman Drnovšek in prof. dr. Primož Moravec. V okviru seminarju se obravnavajo teme s področja algebre in funkcionalne analize. Teme iz algebre spadajo v teorijo nekomutativnih polinomov, teorijo asociativnih in neasociativnih algeber ter preslikav med njimi, teorijo grup in polgrup, algebraično geometrijo in teorijo kolobarjev. Teme iz funkcionalne analize spadajo v teorijo Banachovih prostorov in Banachovih mrež, teorijo operatorjev, matrično teorijo, teorijo mere in teorijo Banachovih algeber.

Člani seminarja