Prijava na zaprte strani

Pri prijavi uporabite uporabniško ime (praviloma oblike ime.priimek@fmf.uni-lj.si) in geslo za domeno FMF.

V primeru težav v zvezi s prijavo se obrnite na rc@fmf.uni-lj.si ali pokličite (01) 4766 532.

Dostop do drugih sistemov