Odgovori na pogosto vprašana vprašanja

Kaj je Erasmus+?

ERASMUS+ je nov program za obdobje 2014-2020/21, ki podpira mobilnost študentov z namenom študija in praktičnega usposabljanja (ERASMUS="European Region Action Scheme for the Mobility of University Students"). Študenti Oddelka za matematiko ta program koristijo predvsem za študijske izmenjave z evropskimi univerzami. Program podpira tudi mobilnost učnega osebja in je del širšega programa vseživljenjskega učenja LLL (LLL="LifeLong Learning"), ki ga financira Evropska komisija.

Kako je organiziran?

 • Mednarodna služba Univerze v Ljubljani enkrat letno (običajno pozimi) objavi razpis (glejte desno zgoraj) in ga razpošlje koordinatorjem Erasmusa po posameznih fakultetah.
 • Koordinatorji o razpisu obvestijo študente, zberejo prijavnice  in mednarodni službi UL dostavijo spisek izbranih študentov.
 • Erasmus koordinator in mednarodna služba UL kontaktirata tuje univerze in nominirata študente za izmenjavo. Nato tuje univerze pošljejo študentom svoje prijavne obrazce. Medtem mednarodna služba ureja Erasmus štipendije.
 • Pred izmenjavo in po njej je potrebno opraviti postopek, vezan na priznavanje predmetov v tujini. Več o tem najdete spodaj.

Kdo se lahko prijavi?

Študent lahko sodeluje v programu Erasmus+ in pridobi status "Erasmus študenta", če:

 • je zaključil vsaj prvi letnik študija,
 • je v tekočem študijskem letu vpisan na Oddelek za fiziko. 
 • Za natančnejše pogoje poglejte navedbe v razpisu.

Za koliko časa lahko grem ven?

Za 3-12 mesecev. To sta en ali dva semestra, oziroma en, dva ali tri trimestre.

V katerem jeziku so predavanja?

Običajno v lokalnem jeziku. Ponekod so pripravljeni predavati v angleščini, skoraj povsod pa se da dogovoriti, da dobite material v angleščini in nato hodite na konzultacije. Na voljo so tudi jezikovni tečaji pred pričetkom predavanj. Bodite pozorni zlasti na tečaje EILC (Erasmus Intensive Language Course). Ti so praviloma zastonj, na razpolago pa so predvsem v državah z manj znanimi jeziki.

Kako je s štipendiranjem?

Slovensko štipendijo prejemate tudi v času izmenjave. Poleg tega ste upravičeni tudi do Erasmus štipendije. Štipendije za študijske izmenjave znašajo cca. od 350 do 500 EUR/mesec, odvisno od države gostiteljice. Štipendije za študijsko prakso znašajo cca. od 450 do 600 EUR/mesec, odvisno od države gostiteljice. Študenti lahko zaprosijo tudi za dodatek k Erasmus+ finfnačni pomoči (Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendiranje).

Katere univerze pridejo v poštev?

Tiste, s katerimi ima naš oddelek podpisano bilateralno pogodbo za tekoče leto.

Kaj pa tiste univerze, s katerimi nimamo pogodbe?

V tem primeru moram njihovo mednarodno službo najprej vprašati, ali jih zanima podpis pogodbe. To lahko traja več tednov. Svoje želje mi zato sporočite že ob prijavi, najkasneje pa do 1. januarja.

Kako naj ugotovim, katera univerza je najboljša zame?

 • Oglejte si spletne strani njihovega oddelka za fiziko in preučite njihov predmetnik.
 • Oglejte si spletne strani njihove mednarodne službe in preučite njihov predstavitveni zbornik. (Tam boste zvedeli vse o namestitvi, zavarovanju, akademskem koledarju, jeziku itd.)

Kaj pa, če se prijavi preveč študentov?

Če se za izmenjavo na dani univerzi prijavi več študentov, kot je s pogodbo določenih mest, potem imajo prednost študenti z boljšim povprečjem.

Zamudil sem rok za prijavo. A se lahko naknadno prijavim?

Ne, naknadna prijava je možna samo v primeru, da je razpisan Naknadni razpis, ki pride v poštev za izmenjave za 2.semester. To je običajno znano v mesecu septembru. 

Kako je s priznavanjem izpitov?

Preden odidete, moramo podpisati študijsko pogodbo, v kateri so navedeni predmeti, ki jih boste poslušali. To pogodbo podpišejo študent in oba koordinatorja Erasmusa (torej vi, jaz in njihov koordinator). S to pogodbo se obvežemo, da vam bomo tam pridobljene kreditne točke priznali doma.Študijska pogodba mora biti podpisana z vseh strani pred samim odhodom na izmenjavo.

 • Upoštevajte, da morate v tujini opraviti za vsaj 20 ECTS kreditov obveznosti na semester in da vam lahko priznamo za največ 30 ECTS kreditov obveznosti na semester. 
 • Predmeti, ki se ne ujemajo z našimi, se priznavajo kot izbirni predmeti. Npr predmet "Superconductivity" na univerzi v Stockholmu bi se priznal kot izbirni predmet z istim imenom, ECTS in oceno. 
 • Priznavanje tujih predmetov namesto naših obveznih je nekoliko bolj zahtevno, ker se morata ujemati obseg in vsebina; o tem odloca Študijska komisija FMF.
 • Ob vrnitvi koordinator pripravi predlog prevedbe ocen Študijski komisiji FMF glede na  izbrane predmete in ocene ob vrnitvi.
 • Po novem (2016) smo se pa s Studijsko komisijo dogovorili, da jim  že vnaprej, pred odhodom, predstavimo predlog priznavanja iz Learning Agreementa, da potem ni kakšnih težav (študent pričakuje priznanje obveznega predmeta, pa se potem ne dovoli ipd.). 
 • V ta namen mora študent poslati spisek predmetov, skupaj z ustreznimi opisi in povezavami, Erasmus koordinatorju in predsedniku studijske komisije v pregled. Študentje 2. stopnje morajo spisek predhodno uskladiti tudi s skrbnikom njihove študijske smeri.
 • Ob vrnitvi prinesete "Potrdilo o opravljenih izpitih" (= uradni "Transcript of Records" tuje univerze) Koordinator potem z odobritvijo študijske komisije pretvori tuje ocene v naše, referat pa jih vpiše v indeks in v prilogo k diplomi.