Kaj z diplomo iz fizike

Na Oddelku za fiziko smo ponosni na to, da se študentje vpisujejo k nam v veliki meri zato, ker jih fizika veseli. Prav zato se nam zdi pomembno, da jim kar najbolj jasno predstavimo, da znanja, ki jih bodo pridobili med študijem, niso le privlačna, temveč predvsem zelo uporabna. Naši diplomanti so zaposleni tako v gospodarskih kot v negospodarskih panogah, med katere sodijo

 • raziskovalna dejavnost: Institut Jožef Stefan, Kemijski inštitut, Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko, Inštitut za kovinske materiale in tehnologijo, Nacionalni inštitut za biologijo, Znanstveno-raziskovalni center SAZU...
 • visoko šolstvo:  Univerza v Ljubljani (FMF, FF, FGG, FKKT, FS, NTF, MF, FPP, FRI, FE, FK, PeF, VSZ, EF, FŠ, CTK), Univerza v Mariboru (FERI, FS, FNM), Univerza na Primorskem, Univerza v Novi Gorici
 • računalniška industrija: Halcom, Hermes Softlab, Cosylab, IBM, Oracle Software, Adacta, SRC, ITS Intertrade, Ultra...
 • elektro- in elektronska industrija: Iskra Avtoelektrika, Iskra Stikala, IskraEmeco, Gorenje, Instrumentation Technologies, Siemens...
 • telekomunikacije: Telekom Siol, Iskratel...
 • optična industrija: Fotona, Iskra Vega, Balder, Optotek, LPKF...
 • strojna industrija: Turboinštitut, Sistemska tehnika, Acroni, Metal...
 • gradbeništvo: Zavod za gradbeništvo, Zavod za raziskavo materiala in konstrukcij...
 • energetika: Nuklearna elektrarna Krško, Petrol, JP Energetika Ljubljana...
 • kemijska industrija: Sava Tech, Petrol, Johnson & Johnson...
 • farmacevtska industrija: Krka, Lek...
 • zdravstvo: Onkološki inštitut, Klinični center...
 • finance: Wiener Staedtische zavarovalnica,  Zavarovalnica Triglav, Activa, Vzajemna, Medvešek Pušnik; Kapitalska družba...
 • državna uprava: Ministrstva za gospodarstvo, za finance, za zunanje zadeve, za okolje in prostor, za notranje zadeve; Agencija RS za okolje, Uprava za jedrsko varnost, Agencija za radioaktivne odpadke, Uprava RS za varstvo pred sevanji;  Urad za zaščito intelektualne lastnine, Zavod za šolstvo, Slovenski inštitut za standardizacijo; Davčna uprava RS, Urad za standardizacijo in meroslovje...
 • drugo: Zavod za varstvo pri delu, Slovenski inštitut za kakovost; Tehniški muzej Slovenije, Hiša eksperimentov; Kolosej kinematografi, Agencija Imelda, Loterija Slovenije, ProPlus, MayerMcCann...

Spoznajte fizike

Oddelek za fiziko vzdržuje stike s svojimi diplomanti in skrbi za to, da jih spoznajo tudi študentje: že nekaj let prirejamo srečanja, na katera povabimo fizike, da študentom spregovorijo o svojem delu in predstavijo poklicne izkušnje. - Ali ni najlažje iskati službe tako, da pokličeš kolega, ki je zaposlen v podjetju, kjer bi rad delal sam, in ga vprašaš, ali ti lahko kako pomaga?