Prenehanje akreditacije univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Meteorologija z geofiziko - od vključno 1. 10. 2024 dalje

Obveščamo vas, da bo univerzitetnemu študijskemu programu 1. stopnje Meteorologija z geofiziko  s 1. 10. 2024 prenehala akreditacija, kot to omogoča Zakon o visokem šolstvu (3. alineja 6. odst. 51.o člena.). Po tem datumu obveznosti v tem programu ne bo več mogoče opravljati in tudi ne več zaključiti študijskega programa.

Za dodatne informacije glede možnosti opravljanja obveznosti in zaključka študija lahko kontaktirate Študentsko pisarno Oddelka za fiziko UL FMF (fizika@fmf.uni-lj.si).