Diplomiranje

1. stopnja

Univerzitetni študijski program Fizika

Študenti univerzitetnega študijskega programa diplomirate, ko uspešno opravite vse študijske obveznosti. Ker študijski program ne predvideva izdelave diplomske naloge, študenti uspešno zaključite študij, ko opravite vse izpite in v študentsko pisarno dostavite izpolnjeno in podpisano Prošnjo za izstavitev potrdila o diplomiranju in diplomske listine FMF.

Če poleg začasnega potrdila o diplomiranju potrebujete tudi potrdilo o opravljenih obveznostih, dopišite to na prošnjo.

Če ne boste izrecno izrazili želje po potrdilih v fizični obliki, jih boste prejeli v elektronski obliki.

Podelitev diplomskih listin navadno poteka v pomladanskem času. Vabilo boste prejeli po elektronski pošti.

Visokošolski študijski program Aplikativna fizika

Vse informacije najdete TUKAJ.

2. stopnja

Vse informacije najdete TUKAJ.

3. stopnja

Vse informacije najdete TUKAJ.