Hitrejše napredovanje

Pogoji in rok

Študentu se lahko na podlagi njegove prošnje omogoči hitrejše napredovanje, če je to glede na študijski proces mogoče. Prošnjo za hitrejše napredovanje oz. dokončanje študija v krajšem času, kot je predvideno s študijskim programom, lahko vložite le v začetku septembra (statusne prošnje).


Postopek

Korak 1: V sistemu VIS (izbira »Razno - Prošnje«) izpolnite prošnjo za hitrejše napredovanje.

Korak 2: Izpolnjeno prošnjo natisnite, podpišite in jo oddajte skupaj z dokazili (a) na recepciji OF na Jadranski 19 ali (b) jo pošljite s priporočeno pošto na naslov: UL FMF, Oddelek za Fiziko, Jadranska 19, Ljubljana.

Korak 3: Komisija za študijske zadeve OF FMF bo vašo prošnjo pregledala in podala mnenje. Končno odločitev sprejme dekan FMF.

Korak 4: Vpogled v odločitve oziroma sklepe o razrešitvah prošenj poteka preko sistema VIS (izbira »Razno - Prošnje«).

Korak 5: Vpišite se v višji letnik (navodila za vpis najdete TUKAJ) oziroma oddajte prošnjo za izdajo začasnega potrdila o diplomiranju v študentsko pisarno.