Izpis

Postopek

Korak 1: V primeru, da študija na FMF ne želite več nadaljevati, izpolnite in podpišite Prošnjo za izpis.

Korak 2: Poravnajte vse finančne obveznosti na UL FMF in poskrbite, da imate zaključene vse morebitne odprte prijavnice na izpitne roke.

Korak 3: Podpisano in izpolnjeno prošnjo skupaj s študentsko izkaznico dostavite do študentske pisarne (osebno ali po priporočeni pošti na naslov Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko, Jadranska 19, 1000 Ljubljana).

POZOR: Če študentske izkaznice niste prevzeli, to dopišite na prošnjo. Enako velja v primeru izgube.

POZOR: Če boste prošnjo prinesli osebno, boste izpisnico prejeli takoj. V primeru pošiljanja pa vam jo lahko pošljemo po e-pošti ali po navadni pošti. Vašo željo dopišite na prošnjo.


Dobro je vedeti

Z dnem izpisa (in ne s koncem študijskega leta) izgubite status študenta ter vse pravice in ugodnosti povezane z njim (zdravstveno zavarovanje, subvencionirano bivanje v študentskih domovih, boni, subvencioniran javni prevoz,...). Študijskega progama po izpisu ne boste mogli ne nadaljevati in ne dokončati.

Če se izpisujete zaradi prepisa na drugo fakulteto, najprej preverite, do kdaj morate dostaviti izpisnico. Status študenta na novi fakulteti boste dobili šele 1. oktobra, kar pomeni, da boste od dneva izpisa do 1. oktobra ostali brez statusa in vseh pravic, ki izhajajo iz njega.