Leto plus

Tujim študentom ob vpisu priporočamo prijavo na modul Leto plus, ki ponuja brezplačno učenje slovenščine za lažje vključevanje v študij in življenje v Sloveniji. Število mest je omejeno, zato več o modulu preberite TUKAJ in se pravočasno prijavite. Prijava na modul je mogoča po zaključku vpisnega postopka.


Utemeljen razlog za podaljšanje statusa študenta

Tuji študenti, prvič vpisani v dodiplomske oz. magistrske programe, ki so pridobili vsaj 30 ECTS, od tega vsaj 6 ECTS iz vsebin Slovenščina kot tuj jezik – lektorati, lahko oddajo vlogo za podaljšanje statusa študenta in koristijo t. i. Leto plus za tuje študente. Postopek oddaje prošnje je mogoč le v začetku septembra. Navodila za oddajo prošnje za podaljšanje statusa najdete TUKAJ.


Zunanji izbirni predmet

Enega od lektoratov si lahko ob predhodni odobritvi s strani Komisije za študijske zadeve OF izberete kot zunanji izbirni predmet. Prošnjo najdete TUKAJ.