Opravljanje izpitov vnaprej

Študenti lahko ob predhodni odobritvi Komisije za študijske zadeve OF opravljajo izpite vnaprej. Oddaja prošnje ni vezana na rok. Študentom priporočamo, da pred oddajo prošnje upoštevajo urnike predmetov, ki jih želijo opravljati vnaprej, hkrati pa opozarjamo, da določenih predmetov ni možno opravljati brez predhodno opravljenih izpitov (npr. Fizikalnih praktikumov III in IV ni mogoče opravljati brez predhodno opravljene Klasične fizike).

POZOR: V primeru preveč prijavljenih na predmet imajo prednost študenti, ki izpitov ne opravljajo vnaprej.


Postopek

Korak 1: V sistemu VIS (izbira »Razno - Prošnje - Prošnja za izredno opravljanje izpitov«) izpolnite prošnjo. Predmete, ki jih želite opravljati vnaprej navedite v utemeljitev. Omejitev na KT ni, izberete lahko izbirne in obvezne predmete.

Korak 2: Izpolnjeno prošnjo natisnite, podpišite in dostavite do študentske pisarne OF. Posredujete jo lahko po navadni ali priporočeni pošti na naslov: UL FMF, Oddelek za Fiziko, Jadranska 19, 1000 Ljubljana, lahko jo dostavite osebno na recepcijo OF ali podpisano (z elektronskim podpisom ali sken podpisane prošnje) posredujete na: fizika@fmf.uni-lj.si.

Korak 3: Komisija za študijske zadeve OF FMF bo prošnjo obravnavala.

Korak 4: Vpogled v odločitve oziroma sklepe o razrešitvah prošenj bo možen praviloma v roku enega tedna preko sistema VIS. (sistem VIS, izbira »Razno - Prošnje, status prošnje - zaključen«).

Korak 5: V primeru, da bo vaši prošnji ugodeno, bodo predmeti vneseni v vaš indeks.


Plačilo izpitov

Plačilo izpitov, ki jih opravljate vnaprej je odvisno od vašega statusa. V primeru, da imate status študenta plačila ni, če statusa študenta nimate, je potrebno plačilo skladno s cenikom storitev UL.