Pavziranje


Aktivno pavziranje

Ob neizpolnjevanju pogojev za vpis/ponavljanje je izguba statusa študenta avtomatična. VIS vas bo v oktobru prestavil med "pavzerje", zato dodatno obveščanje študentske pisarne z vaše strani ni potrebno.

V VIS, vašo fakultetno e-pošto in v Spletno učilnico lahko vstopate še 2 študijski leti po izgubi statusa. Prav tako se boste lahko prijavljali na manjkajoče izpite, vendar so le-ti plačljivi skladno s cenikom UL.

POZOR! Izpit se zaračuna ne glede na to ali ga opravite ali ne. Zaračuna se tudi izpite na katere se prijavite in na njih ne pristopite, zato raje poskrbite za pravočasno odjavo od izpita.

Ker imajo prednost redno vpisani študenti in je število sedežev v predavalnicah v zadnjem obdobju zaradi Covida manjše, je udeležba na predavanjih in vajah je odvisna od prostih mest v predavalnicah. Prosimo, da kontaktirate izvajalce predmetov in preverite ali se predavanj in vaj smete udeleževati.

Poleg manjkajočih izpitov, se lahko, ob odobritvi Komisije za študijske zadeve OF, odločite opravljati tudi izpite vnaprej. Tudi v tem primeru imajo pri udeležbi na predavanjih in vajah prednost redno vpisani študenti. Prošnjo za izredno opravljanje izpitov najdete v VIS-u. Podpisano morate oddati na recepcijo OF (osebno ali na naslov Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko, Jadranska 19, 1000 Ljubljana). Oddaja podpisane prošnje je mogoča tudi v elektronski obliki na fizika@fmf.uni-lj.si.

Ko boste izpolnili pogoje za vpis v višji letnik, se vam bo ob koncu tekočega študijskega leta avtomatično odprl vpisni list za prihajajoče študijsko leto. Če se to ne zgodi, nemudoma kontaktirajte študentsko pisarno. Po uspešnem vpisu v višji letnik normalno nadaljujete študij.


Omejitve pri delu z računalniki za pavzerje

Kaj ni možno:

  1. prijava na računalnike v računalniških učilnicah (v primeru, da se poskusite prijaviti na računalnik, Vam le ta izpiše "Your Account is configured to prevent you from using this computer")
  2. tiskanje na fakultetne tiskalnike
  3. zamenjava gesla na računalnikih
  4. uporaba brezžičnega omrežja Eduroam

Kaj je možno:

  1. prijava v VIS (e-študenta) 
  2. prijava v spletno učilnico
  3. prijava v elektronsko pošto
  4. sprememba gesla preko spletnega vmesnika
  5. en dan pred opravljanjem izpita prositi za aktivacijo vašega uporabniškega imena za čas trajanja izpita

V primeru, da potrebujete katero od storitev, ki vam ni na voljo, morate pridobiti pravico do uporabe računalniške opreme. Postopek pridobitve pravice do uporabe računalniške opreme najdete tukaj. Višina prispevka znaša 100,00 EUR.


Nadaljevanje študija po prekinitvi

Po poteku dveh let po izgubi statusa študenta vstop v VIS, Spletno učilnico in vašo e-pošto ni več mogoč. Nadaljevanje študija je mogoče le ob odobritvi s strani Komisije za študijske zadeve OF. Postopek se začne z vašo prošnjo za nadaljevanje študija. Obrazec najdete v zavihku Prošnje, obrazci in pravilniki. Izpolnjen in podpisan obrazec dostavite v študentsko pisarno (osebno ali po pošti) lahko pa jo pošljete tudi v elektronski obliki.

Komisija za študijske zadeve OF bo obravnavala vašo prošnjo, določila, katere obveznosti morate izpolniti za nadaljevanje ali zaključek študija ter določila rok za izpolnitev v sklepu določenih obveznostih. Sklep vam bo skladno z določili Zakona o upravnem postopku osebno vročen. Izdajo sklepa zaračunamo skladno s cenikom UL.