Ponavljanje letnika

Pogoji

Za ponovni vpis v isti letnik je potrebno opraviti vsaj polovi­co obveznosti iz študijskega programa tega letnika (torej 30 ECTS). Ponavljanje je možno le enkrat v času študija na programu. Za ponavljanje se šteje tudi sprememba študijske smeri ali študijskega programa zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu.

POZOR: V primeru ponavljanja letnika izgubite možnost dodatnega leta ali možnost spremembe programa brez plačila šolnine.


Postopek

Korak 1: Obvestite študentsko pisarno, da želite ponavljati letnik. Obvestilo pošljite na fizika@fmf.uni-lj.si.

Korak 2: V sistem VIS se prijavite z digitalno identiteto UL-ID.

Korak 3: V rubriki »Vpis - Vpisni list« izpolnite vpisni list.

Korak 4: Po vnosu vseh zahtevanih podatkov v vpisni list, potrdite vnos z gumbom Potrdi. Vneseni podatki se vam izpišejo na zaslonu za ponovni pregled. Predlog vpisnega lista lahko na spletni strani izpolnite ter potrdite vnos podatkov le enkrat, zato pred končno potrditvijo natančno preglejte vse podatke in izbiro predmetov. Če so vneseni podatki točni, še enkrat izberite gumb Potrdi, v nasprotnem primeru se vrnite na predhodno stran in popravite napačne podatke. Po uspešnem vnosu vas informacijski sistem o tem obvesti s sporočilom »Vpis je uspešno zaključen.«. Vpisnega lista ne tiskajte.

Korak 5: Vpis je zaključen, ko na vaš e-naslov prejmete račun z vpisnino. Če računa ne prejmete do 28. septembra, nemudoma kontaktirajte študentsko pisarno.

Korak 6: Na recepcijo OF oddajte študetnsko izkaznico.


Račun, študentska izkazica in potrdila

Vpis je zaključen, ko na vaš e-naslov prejmete račun z vpisnimi stroški. Ko je račun poravnan lahko sami v VIS-u (zavihek Moji podatki) natisnete potrdila o vpisu ter o opravljenih obveznostih.

Študentsko izkaznico dostavite na recepcijo OF, da jo opremimo z novo nalepko.