Preskoči na glavno vsebino

Doktorski študijski program 3. stopnje Matematika in fizika - Matematika

2019/2020

Predmetnik

P = število ur predavanj in seminarjev na teden
V = število ur teoretičnih in laboratorijskih vaj na teden
ECTS = število kreditnih točk po sistemu ECTS

letnik

Izmed petih izbirnih predmetov lahko študenti največ dva opravijo s konzultacijami. V okviru izbirnih predmetov študenti izbirajo izmed predmetov 1-9 za smer Matematika, na modulu Matematično izobraževanje zberejo vsaj 12 kreditnih točk izmed izbirnih predmetov 1-9 in vsaj 12 kreditnih točk iz humanistično-izobraževalnih predmetov (v okviru horizontalne izbirnosti lahko na drugih članicah UL) ali izbirnega predmeta 10 (Izbrana poglavja iz didaktike matematike).

1. letnik
1. sem. 2. sem.
Predmet ECTS P/V P/V
Individualni študij 1 6 0.33/0 0/0
Izbirni predmet I 6 0/0 0/0
Izbirni predmet II 6 0/0 0/0
Izbirni predmet III 6 0/0 0/0
Preddoktorski izpit 6 0/0 0/0
Raziskovalno delo 1 24 0/0 0/0
Seminar 1 6 1/0 1/0
2. letnik
1. sem. 2. sem.
Predmet ECTS P/V P/V
Individualni študij 2 6 0.33/0 0/0
Izbirni predmet I 6 0/0 0/0
Izbirni predmet II 6 0/0 0/0
Raziskovalno delo 2 36 0/0 0/0
Seminar 2 6 1/0 1/0
3. letnik
1. sem. 2. sem.
Predmet ECTS P/V P/V
Individualno raziskovalno delo 60 0/0 0/0
4. letnik
1. sem. 2. sem.
Predmet ECTS P/V P/V
Izdelava disertacije in javni zagovor 6 0/0 0/0
Raziskovalno delo 3 54 0/0 0/0