Preskoči na glavno vsebino

Doktorski študijski program 3. stopnje Matematika in fizika - Matematika

2023/2024

Predmetnik

P = število ur predavanj in seminarjev na teden
V = število ur teoretičnih in laboratorijskih vaj na teden
ECTS = število kreditnih točk po sistemu ECTS

1. letnik
1. sem. 2. sem.
Predmet ECTS P/V P/V
Individualni študij 1 6 0.33/0 0/0
Izbirni predmet I 6 0/0 0/0
Izbirni predmet II 6 0/0 0/0
Izbirni predmet III 6 0/0 0/0
Preddoktorski izpit 6 0/0 0/0
Raziskovalno delo 1 24 0/0 0/0
Seminar 1 6 1/0 1/0
2. letnik
1. sem. 2. sem.
Predmet ECTS P/V P/V
Individualni študij 2 6 0.33/0 0/0
Izbirni predmet I 6 0/0 0/0
Izbirni predmet II 6 0/0 0/0
Raziskovalno delo 2 36 0/0 0/0
Seminar 2 6 1/0 1/0
3. letnik
1. sem. 2. sem.
Predmet ECTS P/V P/V
Raziskovalno delo 3 60 0/0 0/0
4. letnik
1. sem. 2. sem.
Predmet ECTS P/V P/V
Izdelava disertacije in javni zagovor 6 0/0 0/0
Raziskovalno delo 4 54 0/0 0/0
letnik

Izmed petih izbirnih predmetov lahko študenti na smeri Matematika največ dva opravijo s konzultacijami. V okviru izbirnih predmetov študenti izbirajo med vsemi naštetimi predmeti z izjemo predmeta Izbrana poglavja iz didaktike matematike. Na modulu Matematično izobraževanje zberejo vsaj 12 kreditnih točk izmed naštetih izbirnih predmetov brez predmeta Izbrana poglavja iz didaktike matematike in vsaj 12 kreditnih točk iz humanistično-izobraževalnih predmetov (v okviru horizontalne izbirnosti lahko na drugih članicah UL) ali izbirnega predmeta Izbrana poglavja iz didaktike matematike.