Individualni študij 2

2022/2023
Program:
Doktorski študijski program 3. stopnje Matematika in fizika
Smer:
Matematika
Letnik:
2 letnik
Semester:
prvi in drugi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
6
Jezik:
slovenski, angleški
Izvajalec (kontaktna oseba):
Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
0
Seminar
0.33
Vaje
0
Laboratorij
0
Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
0
Seminar
0
Vaje
0
Laboratorij
0
Vsebina

Študent samostojno preštudira obsežnejšo temo s svojega ožjega raziskovalnega področja. Temo in literaturo mu določi mentor.

Temeljni literatura in viri

Študent literaturo izbere v sodelovanju s svojim mentorjem.

The literature is chosen in cooperation with the mentor.

Cilji in kompetence

Študent usvoji specialno znanje, ki je potrebno za poglobljeno raziskovalno delo na svojem ožjem raziskovalnem področju.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: Poglobljena seznanitev s ključnimi izsledki ter prijemi ožjega raziskovalnega področja na nivoju, ki omogoča njihovo uporabo pri originalnih problemih.

Uporaba: Usvojeno znanje in veščine bo študent uporabljal pri svojem raziskovalnem delu in na njih gradil dokaze novih matematičnih dognanj.

Refleksija: Pridobljeno znanje bo študent ustrezno reflektiral.

Prenosljive spretnosti: Sposobnost razumevanja najzahtevnejših matematičnih dokazov ter načinov uporabe klasičnih rezultatov pri originalnih raziskovalnih problemih.

Metode poučevanja in učenja

Samostojni študij in konzultacije.

Načini ocenjevanja

Domače naloge in ustni izpit. Ocene: opravil, ni opravil.

Reference nosilca

Matej Brešar:
BREŠAR, Matej. Functional identities on tensor products of algebras. Journal of algebra, ISSN 0021-8693, 2016, vol. 455, str. 108-136. [COBISS-SI-ID 17625945]
BREŠAR, Matej. Algebras in which non-scalar elements have small centralizers. Linear and Multilinear Algebra, ISSN 0308-1087, 2015, vol. 63, no. 9, str. 1864-1871. [COBISS-SI-ID 17160537]
BREŠAR, Matej, ŠPENKO, Špela. Functional identities of one variable. Journal of algebra, ISSN 0021-8693, 2014, vol. 401, str. 234-244.[COBISS-SI-ID 16842329]

Alexander Simpson:
AWODEY, Steve, BUTZ, Carsten, SIMPSON, Alex, STREICHER, Thomas. Relating first-order set theories, toposes and categories of classes. Annals of pure and applied Logic, ISSN 0168-0072. [Print ed.], 2014, vol. 165, iss. 2, str. 428-502. [COBISS-SI-ID 17089881]
EGGER, Jeff, MØGELBERG, Rasmus Ejlers, SIMPSON, Alex. The enriched effect calculus: syntax and semantics. Journal of logic and computation, ISSN 0955-792X, 2014, vol. 24, iss. 3, str. 615-654. [COBISS-SI-ID 17090137]
SIMPSON, Alex. Measure, randomness and sublocales. Annals of pure and applied Logic, ISSN 0168-0072. [Print ed.], 2012, vol. 163, iss. 11, str. 1642-1659. [COBISS-SI-ID 17091161]

Primož Potočnik:
BERČIČ, Katja, POTOČNIK, Primož. Two-arc-transitive two-valent digraphs of certain orders. Ars mathematica contemporanea, ISSN 1855-3966. [Tiskana izd.], 2016, vol. 11, no. 1, str. 127-146. [COBISS-SI-ID 1538308036]
POTOČNIK, Primož, WILSON, Stephen. Linking rings structures and semisymmetric graphs: Cayley constructions. European journal of combinatorics, ISSN 0195-6698, 2016, vol. 51, str. 84-98. [COBISS-SI-ID 17462361]
POTOČNIK, Primož, SPIGA, Pablo, VERRET, Gabriel. Bounding the order of the vertex-stabiliser in 3-valent vertex-transitive and 4-valent arc-transitive graphs. Journal of combinatorial theory. Series B, ISSN 0095-8956, 2015, vol. 111, str. 148-180. [COBISS-SI-ID 1537132228]