Izbrana poglavja iz topologije

2022/2023
Program:
Doktorski študijski program 3. stopnje Matematika in fizika
Smer:
Matematika
Letnik:
1 ali 2 letnik
Semester:
prvi ali drugi
Vrsta:
izbirni
ECTS:
6
Jezik:
slovenski, angleški
Ure na teden – 1. ali 2. semester:
Predavanja
2
Seminar
0
Vaje
0
Laboratorij
0
Vsebina

Izbrane bodo nekatere standardne podiplomske teme iz topologije, ki vključujejo splošno homotopsko teorijo, teorijo ovir, teorijo svežnjev in karakterističnih razredov, K-teorijo, teorijo Liejevih grupoidov, teorijo spektralnih zaporedij, Morsovo teorijo, teorijo vozlov itd. Izbira je odvisna od interesov in raziskovalne usmeritve študentov.

Temeljni literatura in viri

[1] G. Burde, H. Zieschang, Knots, de Gruyter Studies in Mathematics 5, Walter de Gruyter & Co., Berlin, 2003.
[2] R. E. Gompf, A. I. Stipsicz, 4-manifolds and Kirby calculus, Graduate Studies in Mathematics 20, AMS, Providence, 1999.
[3] P. Hilton, G. Mislin, J. Roitberg, Localization of nilpotent groups and spaces , Elsevier, Amsterdam 1975.
[4] D. Husemoller, Fibre bundles, Springer, New York, 1994.[5] H. B. Lawson, M. L. Michelsohn, Spin geometry, Princeton Mathematical Series 38, Princeton University Press, Princeton, 1989.
[6] J. McCleary, A user’s guide to spectral sequences , Cambridge University Press, Cambridge, 2001.
[7] J. Milnor, Morse theory, Annals of Mathematics Studies 51, Princeton University Press, Princeton, 1963.
[8] C. P. Rourke, B. J. Sanderson, Introduction to piecewise-linear topology, Springer Study Edition, Springer-Verlag, Berlin-New York, 1982.[9] E. Spanier, Algebraic topology, Springer, New York - Heidelberg - Berlin, 1966.
[10] G. W. Whitehead, Elements of homotopy theory, Springer, New York - Heidelberg - Berlin, 1978.

Cilji in kompetence

Namen predmeta je seznaniti študente z nekaterimi pomembnimi temami topologije.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje predstavljenih konceptov.
Sposobnost uporabe pridobljenega znanja in spretnosti.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, konzultacije, reševanje problemov

Načini ocenjevanja

Pisni izpit (domače naloge), ustni izpit
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

Reference nosilca

MOERDIJK, Ieke, MRČUN, Janez. Introduction to foliations and Lie groupoids, (Cambridge studies in advanced mathematics, 91). Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2003. IX, 173 str., ilustr. ISBN 0-521-83197-0. [COBISS-SI-ID 12683097]
KALIŠNIK, Jure, MRČUN, Janez. A Cartier-Gabriel-Kostant structure theorem for Hopf algebroids. Advances in mathematics, ISSN 0001-8708, 2013, vol. 232, iss. 1, str. 295-310. [COBISS-SI-ID 16432473]
JELENC, Blaž, MRČUN, Janez. Homotopy sequence of a topological groupoid with a basegroup and an obstruction to presentability of proper regular Lie groupoids. ArXiv.org, 13 str. [COBISS-SI-ID 16400729]
FRANC, Aleksandra, PAVEŠIĆ, Petar. Spaces with high topological complexity. Proceedings. Section A, Mathematics, ISSN 0308-2105, 2014, vol. 144, iss. 4, str. 761-773. [COBISS-SI-ID 17096025]
PAVEŠIĆ, Petar. Fibrations between mapping spaces. Topology and its Applications, ISSN 0166-8641. [Print ed.], 2014, vol. 178, str. 276-287. [COBISS-SI-ID 17141337]
PAVEŠIĆ, Petar. Induced liftings, exchange rings and semi-perfect algebras. Journal of Pure and Applied Algebra, ISSN 0022-4049. [Print ed.], 2010, vol. 214, iss 11, str. 1901-1906. [COBISS-SI-ID 15627865]
REPOVŠ, Dušan. A two-parameter control for contractive-like multivalued mappings. V: 2010 International Conference on Topology and its Applications, June 26-30, 2010, Nafpaktos, Greece. 2010 International Conference on Topology and its Applications, (Topology and its applications, ISSN 0166-8641, Vol. 159, iss. 7). Amsterdam [etc.]: Elsevier, 2012, str. 1899-1905. [COBISS-SI-ID 16224857]
GARITY, Dennis, REPOVŠ, Dušan. Homogeneity groups of ends of open 3-manifolds. Pacific journal of mathematics, ISSN 0030-8730, 2014, vol. 269, no. 1, str. 99-112. [COBISS-SI-ID 17071961]
HEGENBARTH, Friedrich, REPOVŠ, Dušan. Controlled homotopy equivalences and structure sets of manifolds. Proceedings of the American Mathematical Society, ISSN 0002-9939, 2014, vol. 142, no. 11, str. 3987-3999. [COBISS-SI-ID 17080665]
SMREKAR, Jaka. Turning a self-map into a self-fibration. Topology and its Applications, ISSN 0166-8641. [Print ed.], 2014, vol. 167, str. 76-79. [COBISS-SI-ID 16943705]
SMREKAR, Jaka. Homotopy type of space of maps into a K(G,n). Homology, homotopy, and applications, ISSN 1532-0073, 2013, vol. 15, no. 1, str. 137-149. [COBISS-SI-ID 16643929]
SMREKAR, Jaka. Homotopy type of mapping spaces and existence of geometric exponents. Forum mathematicum, ISSN 0933-7741, 2010, vol. 22, no. 3, str. 433-456. [COBISS-SI-ID 15638105]
RUBERMAN, Daniel, STRLE, Sašo. Concordance properties of parallel links. Indiana University mathematics journal, ISSN 0022-2518, 2013, vol. 62, no. 3, str. 799-814. [COBISS-SI-ID 16946265]
OWENS, Brendan, STRLE, Sašo. Dehn surgeries and negative-definite four-manifolds. Selecta mathematica. New series, ISSN 1022-1824, 2012, vol. 18, iss. 4, str. 839-854. [COBISS-SI-ID 16808025]
GRIGSBY, J. Elisenda, RUBERMAN, Daniel, STRLE, Sašo. Knot concordance and Heegaard Floer homology invariants in branched covers. Geometry & topology, ISSN 1364-0380, 2008, vol. 12, iss. 4, str. 2249-2275. [COBISS-SI-ID 14892121]