Raziskovalno delo 2

2022/2023
Program:
Doktorski študijski program 3. stopnje Matematika in fizika
Smer:
Matematika
Letnik:
2 letnik
Semester:
prvi in drugi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
36
Jezik:
slovenski, angleški
Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
0
Seminar
0
Vaje
0
Laboratorij
0
Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
0
Seminar
0
Vaje
0
Laboratorij
0
Vsebina

Študent se posveti jedru doktorskega študija, raziskovalnemu delu. Temeljito preuči vsebine, ki so tesno povezane z njegovim raziskovalnim delom, razišče pristope za reševanje zastavljenega problema in postavi osnovne domneve. Z raziskovanjem posebnih primerov počasi pridobiva znanje za kar se da splošno rešitev problema doktorske disertacije. Pripravi in temeljito izdela članke, v katerih predstavi rešitev problema. Članke pošlje v evalvacijo za objavo v uglednih znanstvenih revijah s področja, na katerem raziskovalno dela. V okviru predmeta se študenti lahko udeležijo strokovnih srečanj.

Temeljni literatura in viri

Izbira temeljne literature je pomemben del raziskovalnega dela. Študent jo izbere sam z morebitnimi nasveti mentorja.

How to chose relevant literature is an important part of the research work. A student should be able to chose it alone with some possible suggestions of the supervisor.

Cilji in kompetence

Študent reši zastevljeni problem doktorske disertacije in ga pripravi v obliki, ki je primerna za objavo v znanstveni reviji.

Predvideni študijski rezultati

Študent je, potem ko opravi predmet, sposoben samostojno nadaljevati raziskave na področju doktorske disertacije ali širše.

Metode poučevanja in učenja

Samostojni študij in konzultacije.

Načini ocenjevanja

Ocene: opravil, ni opravil

Reference nosilca

Franc Forstnerič:
FORSTNERIČ, Franc. Noncritical holomorphic functions on Stein spaces. Journal of the European Mathematical Society, ISSN 1435-9855, 2016, vol. 18, iss. 11, str. 2511-2543. [COBISS-SI-ID 17787481]
ANDRIST, Rafael, FORSTNERIČ, Franc, RITTER, Tyson, WOLD, Erlend Fornæss. Proper holomorphic embeddings into Stein manifolds with the density property. Journal d'analyse mathématique, ISSN 0021-7670, 2016, vol. 130, iss. 1, str. 135-150. [COBISS-SI-ID 17810265]
ALARCÓN, Antonio, FORSTNERIČ, Franc, LÓPEZ, Francisco J. Embedded minimal surfaces in R[sup]n. Mathematische Zeitschrift, ISSN 0025-5874, 2016, vol. 283, iss. 1, str. 1-24. [COBISS-SI-ID 17544025]

Primož Potočnik:
BERČIČ, Katja, POTOČNIK, Primož. Two-arc-transitive two-valent digraphs of certain orders. Ars mathematica contemporanea, ISSN 1855-3966. [Tiskana izd.], 2016, vol. 11, no. 1, str. 127-146. [COBISS-SI-ID 1538308036]
POTOČNIK, Primož, WILSON, Stephen. Linking rings structures and semisymmetric graphs: Cayley constructions. European journal of combinatorics, ISSN 0195-6698, 2016, vol. 51, str. 84-98. [COBISS-SI-ID 17462361]
POTOČNIK, Primož, SPIGA, Pablo, VERRET, Gabriel. Bounding the order of the vertex-stabiliser in 3-valent vertex-transitive and 4-valent arc-transitive graphs. Journal of combinatorial theory. Series B, ISSN 0095-8956, 2015, vol. 111, str. 148-180. [COBISS-SI-ID 1537132228]

Emil Žagar:
KOVAČ, Boštjan, ŽAGAR, Emil. Curvature approximation of circular arcs by low-degree parametric polynomials. Journal of numerical mathematics, ISSN 1570-2820, 2016, vol. 24, iss. 2, str. 95-104. [COBISS-SI-ID 17724505]
JAKLIČ, Gašper, KOZAK, Jernej, KRAJNC, Marjetka, VITRIH, Vito, ŽAGAR, Emil. High order parametric polynomial approximation of conic sections. Constructive approximation, ISSN 0176-4276, 2013, vol. 38, iss. 1, str. 1-18. [COBISS-SI-ID 16716121]
JAKLIČ, Gašper, KOZAK, Jernej, KRAJNC, Marjetka, VITRIH, Vito, ŽAGAR, Emil. Hermite geometric interpolation by rational Bézier spatial curves. SIAM journal on numerical analysis, ISSN 0036-1429, 2012, vol. 50, no. 5, str. 2695-2715. [COBISS-SI-ID 16449369]