Seminar 2

2022/2023
Program:
Doktorski študijski program 3. stopnje Matematika in fizika
Smer:
Matematika
Letnik:
2 letnik
Semester:
prvi in drugi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
6
Jezik:
slovenski, angleški
Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
0
Seminar
1
Vaje
0
Laboratorij
0
Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
0
Seminar
1
Vaje
0
Laboratorij
0
Vsebina

Študent se priključi enemu od raziskovalnih seminarjev, ki potekajo na Oddelku za matematiko. Pripravi vsaj eno samostojno predavanje, v katerem predstavi svoje originalne raziskovalne rezultate ali pa druge rezultate pomembne za njegovo raziskovalno delo.

Na modulu Matematično izobraževanje lahko študent v dogovoru z mentorjem, obveznosti predmeta opravi kot projekt v neposredni povezavi s poučevanjem matematike.

Temeljni literatura in viri

Študent literaturo izbere v sodelovanju s svojim mentorjem in vodjo seminarja.

The literature is chosen in cooperation with the mentor and the leader of the research seminar.

Cilji in kompetence

Študent pod vodstvom mentorja, ob poslušanju svojih kolegov in s pripravo svojega seminarja pridobi izkušnje pri predstavljanja znanstvenih dosežkov širši matematični javnosti.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: Seznanitev s širšim raziskovalnim področjem in usvajanje veščine priprave kakovostnega znanstvenega predavanja.

Uporaba: Predstavljanje raziskovalnih dosežkov je ena od temeljnih nalog raziskovalca in je uporabno tako pri komunikaciji znotraj raziskovalne skupnosti kot pri popularizaciji znanosti ter predstavljanju znanstvnih dosežkov širši javnosti.

Refleksija: Pregled nad širšim raziskovalnim področjem, sposobnost vključevanja v delo raziskovalne skupine in izkušnja javnega nastopa pred raziskovalno javnostjo.

Prenosljive spretnosti: Sposobnost javnega nastopanja pred raziskovalno javnostjo.

Metode poučevanja in učenja

Samostojni študij in konzultacije.

Načini ocenjevanja

Seminarsko predavanje. Ocene: opravil, ni opravil

Reference nosilca

Matej Brešar:
BREŠAR, Matej. Functional identities on tensor products of algebras. Journal of algebra, ISSN 0021-8693, 2016, vol. 455, str. 108-136. [COBISS-SI-ID 17625945]
BREŠAR, Matej. Algebras in which non-scalar elements have small centralizers. Linear and Multilinear Algebra, ISSN 0308-1087, 2015, vol. 63, no. 9, str. 1864-1871. [COBISS-SI-ID 17160537]
BREŠAR, Matej, ŠPENKO, Špela. Functional identities of one variable. Journal of algebra, ISSN 0021-8693, 2014, vol. 401, str. 234-244.[COBISS-SI-ID 16842329]

Miran Černe:
ČERNE, Miran, ZAJEC, Matej. Boundary differential relations for holomorphic functions on the disc. Proceedings of the American Mathematical Society, ISSN 0002-9939, 2011, vol. 139, no. 2, str. 473-484. [COBISS-SI-ID 15710553]
ČERNE, Miran, FLORES, Manuel. On Beurling's boundary differential relation. Israel journal of mathematics, ISSN 0021-2172, 2014, vol. 199, iss. 2, str. 831-840. [COBISS-SI-ID 17144153]
ČERNE, Miran. Beurling's boundary differential relations on multiply connected domains. Journal of mathematical analysis and applications, ISSN 0022-247X. [Print ed.], 2015, vol. 428, iss. 1, str. 544-562. [COBISS-SI-ID 17270873]

Primož Potočnik:BERČIČ, Katja, POTOČNIK, Primož. Two-arc-transitive two-valent digraphs of certain orders. Ars mathematica contemporanea, ISSN 1855-3966. [Tiskana izd.], 2016, vol. 11, no. 1, str. 127-146. [COBISS-SI-ID 1538308036]
POTOČNIK, Primož, WILSON, Stephen. Linking rings structures and semisymmetric graphs: Cayley constructions. European journal of combinatorics, ISSN 0195-6698, 2016, vol. 51, str. 84-98. [COBISS-SI-ID 17462361]
POTOČNIK, Primož, SPIGA, Pablo, VERRET, Gabriel. Bounding the order of the vertex-stabiliser in 3-valent vertex-transitive and 4-valent arc-transitive graphs. Journal of combinatorial theory. Series B, ISSN 0095-8956, 2015, vol. 111, str. 148-180. [COBISS-SI-ID 1537132228]