Izbirne vsebine-zunanje (poletne šole, drugi programi)

2022/2023
Program:
Doktorski študijski program 3. stopnje Matematika in fizika
Smer:
Fizika
Letnik:
1 letnik
Semester:
Vrsta:
izbirni
ECTS:
6
Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
12
Seminar
0
Vaje
0
Laboratorij
0
Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
0
Seminar
0
Vaje
0
Laboratorij
0