Obvezni seminar

2022/2023
Program:
Doktorski študijski program 3. stopnje Matematika in fizika
Smer:
Fizika
Letnik:
1 letnik
Semester:
prvi in drugi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
6
Jezik:
slovenski
Nosilec predmeta:

prof. dr. Boštjan Golob

Izvajalec (kontaktna oseba):
Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
0
Seminar
0
Vaje
0
Laboratorij
0
Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
0
Seminar
0
Vaje
0
Laboratorij
0
Vsebina

Študent se udeležuje rednih tedenskih raziskovalnih seminarjev, ki so organizirani v okviru Oddelka za fiziko ter sodeluje v strokovni diskusiji po seminarju.

Temeljni literatura in viri

Študent literaturo izbere v sodelovanju s svojim mentorjem in vodjo seminarja.
The literature is chosen in cooperation with the mentor and the leader of the research seminar.

Cilji in kompetence

Z udeležbo na predavanjih uglednih raziskovalcev z različnih področij pridobi študent izkušnje pri predstavljanju znanstvenih dosežkov širši fizikalni skupnosti.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: Seznanitev s širšim raziskovalnim področjem in usvajanje veščine priprave kakovostnega znanstvenega predavanja.
Uporaba:
Predstavljanje raziskovalnih dosežkov je ena od temeljnih nalog raziskovalca in je uporabno tako pri komunikaciji znotraj raziskovalne skupnosti kot pri popularizaciji znanosti ter predstavljanju znanstvenih dosežkov širši javnosti.
Refleksija: Pregled nad širšim raziskovalnim področjem in poznavanje različnih aspektov nastopa pred raziskovalno skupnostjo.
Prenosljive spretnosti:
Sposobnost javnega nastopanja pred raziskovalno javnostjo.

Metode poučevanja in učenja

Individualni študij in konzultacije.

Načini ocenjevanja

Aktivna udeležba na seminarjih.
Ocene: opravil, ni opravil

Reference nosilca

BABU, V., BISWAL, Jyoti Prakash, BRAČKO, Marko, GOLOB, Boštjan, KORPAR, Samo, KRIŽAN, Peter, LUBEJ, Matic, MRVAR, Manca, NANUT, Tara, PESTOTNIK, Rok, STANIČ, Samo, STARIČ, Marko, ŠANTELJ, Luka, ZUPANC, Anže, et al., Belle Collaboration. Physical review. D, 2018, vol. 97, str. 011101-1-011101-8, doi: 10.1103/PhysRevD.97.011101.

  • HIROSE, S., BISWAL, Jyoti Prakash, BRAČKO, Marko, GOLOB, Boštjan, KORPAR, Samo, KRIŽAN, Peter, LUBEJ,Matic, NANUT, Tara, PESTOTNIK, Rok, STARIČ, Marko, ZUPANC, Anže, et al., Belle Collaboration, Physical review. D, 2018, vol. 97, str. 012004-1-012004-17, doi: 10.1103/PhysRevD.97.012004.
    -YELTON, J., BISWAL, Jyoti Prakash, BRAČKO, Marko, GOLOB, Boštjan, KORPAR, Samo, KRIŽAN, Peter, LUBEJ, Matic, NANUT, Tara, PESTOTNIK, Rok, STARIČ, Marko, ZUPANC, Anže, et al., Belle Collaboration, Physical review. D, 2018, vol. 97, str. 051102-1-051102-6, doi: 10.1103/PhysRevD.97.051102.