Didaktika fizike

Gorazd Planinšič
Zbirka:
Matematika - Fizika (DMFA-založništvo)
Leto izida:
2011 (2. natis)
Obseg:
220 strani
Izvedba:
170 × 240 mm, mehka vezava
ISSN:
1408-1571
ISBN:
978-961-212-230-0
COBISS.SI-ID:
257734400
Cena:
29,99 €

Knjiga je namenjena vsem, ki se poglobljeno ukvarjajo s poučevanjem osnovne fizike: študentom pedagoške fizike, učiteljem v šolah, raziskovalcem na področju poučevanja fizike, predavateljem in asistentom na univerzah ter načrtovalcem novih učnih načrtov in izobraževalnih programov. Obravnava sodobne načine poučevanja fizike ob poskusih, s katerimi je mogoče doseči aktivni pouk. Pri študiju sodijo tovrstne vsebine v predmet Didaktika fizike, katerega okvir pa je seveda širši od okvira pričujoče knjige.