Osnove fizikalnih merjenj

Andrej Likar
Zbirka:
Matematika - Fizika (DMFA-založništvo)
Leto izida:
2016
Obseg:
224 strani
Izvedba:
mehka vezava
ISSN:
1408-1571
ISBN:
978-961-212-275-1
COBISS.SI-ID:
287167744
Cena:
15,00 €

Delo je nastajalo na osnovi večletnih predavanj pri predmetu Fizikalna merjenja I. Delo poenoti različne prijeme pri osnovnih fizikalnih merjenjih. Izhodišče je princip sinhronizacije med dvema šibko sklopljenima fizikalnima sistemoma. Osnovne enačbe tega postopka dobimo z metodo optimalnega filtriranja linearnih sistemov iz belega šuma. Metoda je sama po sebi uporabno in vedno bolj razširjeno orodje pri sledenju, nadzoru in vodenju kompleksnih dinamičnih sistemov. Z njo utemeljimo princip optimalne povratne zanke. V naslednjem poglavju ga prilagajamo na konkretne primere, ki jih v praksi pogosto srečamo. Mednje sodi povratna zanka s konstantnim ojačevalnim faktorjem, ki je značilna za analogno zasnovane merilne sisteme, merjenje skalarnih količin v prisotnosti velike dinamične negotovosti, kar je osnovna lastnost senzorjev in iskanje primernih faktorjev dušenja pri neoptimalnih povratnih zankah. Obdelava izmerjenih količin, ki se s časom ne spreminjajo, se reducira na prijeme matematične statistike, metode najmanjših kvadratov in na njej sloneče metode odziva sistema na periodične motnje.