Rešene naloge iz termodinamike

Primož Ziherl, Gregor Skačej
Zbirka:
Zbirka izbranih poglavij iz fizike (DMFA-založništvo)
Leto izida:
2020 (4. natis)
Obseg:
112 strani
Izvedba:
165 × 235 mm, mehka vezava
ISSN:
1408-0451
ISBN:
978-961-212-160-0
COBISS.SI-ID:
31864323
Cena:
12,50 €

Knjižica prinaša izbor zanimivejših računskih zgledov, s katerimi sta avtorja v letih, ko sta vodila vaje iz Termodinamike na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, ilustrirala temeljne pojme te fizikalne vede. Znaten del jih tako ali drugače izhaja iz Kuščer–Žumrove Toplote, nekaj sta jih povzela ali priredila po tujih učbenikih. Marsikatero nalogo sta sestavila sama, predvsem za kolokvije in pisne izpite. Zbirka nudi osnovo za poglobljen vpogled, do katerega prej ali slej vodi šele samostojno reševanje nalog.