Naloge iz algebre 1

Mirko Dobovišek, Damjan Kobal, Bojan Magajna
Zbirka:
Izbrana poglavja iz matematike in računalništva (DMFA-založništvo)
Leto izida:
2016 (9. natis)
Obseg:
152 strani
Izvedba:
165 × 235 mm, mehka vezava
ISSN:
1408-0850
ISBN:
978-961-212-108-2
COBISS.SI-ID:
287559936
Cena:
15,00 €

Knjiga je zbirka nalog z izpitov, kolokvijev in vaj. Z njo bi avtorja rada olajšala delo študentom pri iskanju nalog, primernih za učenje in vajo. V knjigi so navedeni tudi rezultati, pri večini težjih nalog pa so dodani namigi oziroma navodila za reševanje.