Rešene naloge iz analize 2

Mirko Dobovišek
Zbirka:
Izbrana poglavja iz matematike in računalništva (DMFA-založništvo)
Leto izida:
2020 (4. natis)
Obseg:
76 strani
Izvedba:
165 × 235 mm, mehka vezava
ISSN:
1408-0850
ISBN:
978-961-212-060-3
COBISS.SI-ID:
34798083
Cena:
10,00 €

Zbirka je nastala na osnovi avtorjevih priprav na vaje. Zato vsebuje tudi zelo lahke, vendar za razumevanje snovi potrebne primere in naloge. Nekaj nalog pa je za reševanje brez namiga že kar težkih. V zbirki je tudi precej nalog s kolokvijev in izpitov. Na koncu knjižice so navedeni rezultati, pri težjih nalogah pa tudi namigi ali rešitve.