Zbirka izpitnih nalog iz analize

Bojan Hvala
Zbirka:
Izbrana poglavja iz matematike in računalništva (DMFA-založništvo)
Leto izida:
2016 (4. natis)
Obseg:
142 strani
Izvedba:
165 × 235 mm, mehka vezava
ISSN:
1408-0850
ISBN:
978--961-212-062-7
COBISS.SI-ID:
287124224
Cena:
12,50 €

V tej zbirki so zbrane naloge s kolokvijev in izpitov, ki jih je avtor v letih 1985–1991 pripravljal za študente matematike, fizike in računalništva na Univerzi v Ljubljani in v letih 1991–1996 za študente matematike na Pedagoški fakulteti v Mariboru. Zbirka po obsegu in globini pokriva dvoletni tečaj iz Analize za študente pedagoških smeri matematike, vendar bi utegnila koristiti tudi študentom drugih smeri in fakultet.