Teorija grafov in kombinatorika

Martin Juvan, Primož Potočnik
Zbirka:
Izbrana poglavja iz matematike in računalništva (DMFA-založništvo)
Leto izida:
2007 (2. natis)
Obseg:
184 strani
Izvedba:
165 × 235 mm, mehka vezava
ISSN:
1408-0850
ISBN:
978-961-212-105-1
COBISS.SI-ID:
231685120
Cena:
14,81 €

Zbirka po celovitosti in poglobljenosti noče tekmovati s klasičnimi monografijami s področja diskretne matematike. Napisana je bila v pomoč študentom matematike na ljubljanski univerzi, ki jih zanimalo kakšne naloge naj pričakujejo na pisnih izpitih iz predmeta Diskretna matematika. Obsega vso snov, ki se je pri tem predmetu predavala v zadnjih letih. Vsako poglavje vsebuje zglede in napotke za reševanje nalog. Pričujoča zbirka ni le zbirka vaj, temveč tudi učbenik za reševanje nalog. Čeprav je namenjena predvsem študentom matematike na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, pa bo zbirka gotovo prišla prav tudi tistim, ki poslušajo sorodna predavanja na drugih fakultetah.