Rešene naloge iz analize 3

Jakob Cimprič
Zbirka:
Izbrana poglavja iz matematike in računalništva (DMFA-založništvo)
Leto izida:
2014 (2. natis)
Obseg:
136 strani
Izvedba:
165 × 235 mm, mehka vezava
ISSN:
1408-0850
ISBN:
978-961-212-119-8
COBISS.SI-ID:
271410176
Cena:
12,00 €

Zbirka pokriva naslednja področja: diferencialne enačbe in sisteme diferencialnih enačb, variacijski račun, diferencialne enačbe v kompleksnem, specialne funkcije. Nastala je na podlagi izkušenj, ki jih je avtor dobil kot asistent pri predmetih Analiza 3 (matematika, univerzitetni študij), Analiza 4 (matematika, univerzitetni študij) in Analiza 2 (fizika, univerzitetni študij) ter kot predavatelj pri predmetu Matematika 3 (matematika, visoka strokovna šola), avtor pa upa, da bo koristila tudi študentom drugih naravoslovnih in tehniških smeri.