Rešene naloge iz moderne fizike

Andrej Zorko, Miha Nemevšek, Nejc Košnik, Matic Lubej
Zbirka:
Učbeniki - fizika
Leto izida:
2020
Obseg:
160 strani
Izvedba:
165 × 235 mm, mehka vezava
ISSN:
2670-7993
ISBN:
978-961-6619-27-1
COBISS.SI-ID:
23286531
Cena:
15,00 €

Zbirka rešenih nalog iz moderne fizike je nastala med večletnim poučevanjem avtorjev na Fakulteti za matematiko in fiziko na Univerzi v Ljubljani. Zasnovana je kot učbenik in združuje naloge iz različnih področij, ki so se v fiziki razvile v 20. stoletju. Tematika vsebuje posebno teorijo relativnosti, kvantno mehaniko, fiziko trdne snovi, jedrsko fiziko in fiziko delcev. Sledi predmetoma Moderne fizike 1 in 2 na univerzitetnem študijskem programu Fizika I. stopnja. Zaradi pedagoškega pristopa ter natančno razdelanih rešitev in opisov, je zbirka primerna tudi za druge študijske smeri, kjer se poučuje omenjena tematika.

Pri moderni fiziki se študenti prvič srečajo s številnimi, povsem novimi, včasih neintuitivnimi koncepti. Zato je poglobljen in tehnično podrobnejši vpogled v to tematiko zelo dobrodošel. Eden izmed osnovnih namenov zbirke je študentom ponuditi poleg reprezentativnih nalog tudi opisne rešitve, saj podobne zbirke v slovenskem jeziku ni. Prav tako zbirka vsebuje dodatne razlage in kratke teoretične izpeljave, zato je knjiga precej samozadostna, kar dodatno olajša reševanje nalog.