Naloge iz analize 1 – z odgovori, nasveti in rešitvami

Barbara Drinovec Drnovšek, Sašo Strle
Zbirka:
Izbrana poglavja iz matematike in računalništva (DMFA-založništvo)
Leto izida:
2021 (2. izdaja, 3. natis)
Obseg:
288 strani
Izvedba:
165 × 235 mm, mehka vezava
ISSN:
1408-0850
ISBN:
978-961-212-251-5
COBISS.SI-ID:
48913411
Cena:
20,00 €

Zbirka je namenjena predvsem študentom 1. letnika študijskega programa Matematika pri predmetu Analiza 1, v pomoč pa je lahko tudi študentom sorodnih študijskih programov. Vsebina zajema števila, številska in funkcijska zaporedja in vrste ter zveznost, odvod in integral funkcij ene spremenljivke. Vsaj po ena naloga vsakega tipa ima rešitev. Na začetku obravnave neke snovi so rešitve izdelane bolj podrobno in včasih vsebujejo tudi povzetek teorije, v nadaljevanju pa so krajše. Poleg tega imajo vse računske naloge odgovore, precej nalog ima tudi nasvete. Zahtevnost nalog se znotraj obravnave ene snovi praviloma stopnjuje.