Nekaj o diferencialnih enačbah

Mirko Dobovišek
Zbirka:
Izbrana poglavja iz matematike in računalništva (DMFA-založništvo)
Leto izida:
2011
Obseg:
132 strani
Izvedba:
165 × 235 mm, mehka vezava
ISSN:
1408-0850
ISBN:
978-961-212-221-8
COBISS.SI-ID:
254805760
Cena:
12,50 €

Knjiga je učbenik za predmet Diferencialne enačbe pri strokovnem študiju Praktična matematika. Prva poglavja so namenjena tudi študentom fizikalne merilne tehnike. Snov morajo spoznati tudi študenti drugih matematičnih smeri. Noben dosedanji učbenik v slovenskem jeziku ne obsega celotne snovi predmeta. Vsi so napisani na nivoju, ki ne ustreza strokovnemu študiju, ali so prezahtevni ali pa premalo zahtevni. V vsakem primeru pa je moral študent poiskati zahtevano snov v več knjigah.