Rešene naloge iz finančne matematike 1 – Finančni instrumenti

Aleš Toman
Zbirka:
Izbrana poglavja iz matematike in računalništva (DMFA-založništvo)
Leto izida:
2016
Obseg:
204 strani
Izvedba:
165 × 235 mm, mehka vezava
ISSN:
1408-0850
ISBN:
978-961-212-268-3
COBISS.SI-ID:
283857152
Cena:
18,00 €

Zbirka rešenih nalog je namenjena študentkam in študentom, ki se pripravljajo na kolokvij ali izpit iz Finančne matematike 1. Pokriva le nekatera poglavja tega predmeta: tu spoznamo izbrane osnovne in izvedene finančne instrumente ter jih analiziramo in vrednotimo ob privzetku, da na finančnem trgu ni možna arbitraža. Ob tem posebno pozornost namenjamo zavarovanju pred tveganji. Nekatere teme so v zbirki obravnavane celo podrobneje kot na predavanjih in vajah iz tega predmeta, npr. valutne, blagovne in delniške zamenjave. Finančna matematika 1 se nadaljuje z obravnavo diskretnega modela finančnega trga. Nalog iz te tematike v zbirki ni.