Rešene naloge iz analize IV

Jakob Cimprič, Jasna Prezelj
Zbirka:
Izbrana poglavja iz matematike in računalništva (DMFA-založništvo)
Leto izida:
2017
Obseg:
156 strani
Izvedba:
165 × 235 mm, mehka vezava
ISBN:
978-961-212-286-7
COBISS.SI-ID:
292729600
Cena:
15,00 €

Pričujoča zbirka vsebuje naloge, ki sta jih avtorja sestavljala za vaje in kolokvije iz Analize IV. Nekaj nalog je z vaj in kolokvijev avtorjevih predhodnikov B. Gornika in S. Strleta, nekaj nalog pa sta prispevala profesorja M. Černe in M. Perman. Zbirka vsebuje naslednja področja: parcialne diferencialne enačbe prvega reda, klasifikacija parcialnih diferencialnih enačb, Laplacova enačba, difuzijska enačba, valovna enačba, Laplacova transformacija. Kot dodatek sta še poglavji o Fourierovih vrstah in Fourierovi transformaciji. Ta snov v celoti pokriva predmet Analiza IV na prvi stopnji matematike in dele predmetov Parcialne diferencialne enačbe (praktična matematika), Matematika 3 in Matematika 4 (fizika, prva stopnja). Vse naloge so opremljene z rešitvami.