Rešene naloge iz analize 2 – za študente finančne matematike

Marko Kandić
Zbirka:
Izbrana poglavja iz matematike in računalništva (DMFA-založništvo)
Leto izida:
2019
Obseg:
256 strani
Izvedba:
165 × 235 mm, mehka vezava
ISSN:
1408-0850
ISBN:
978-961-212-296-6
COBISS.SI-ID:
298498048
Cena:
20,00 €

V knjigi so vaje iz predmeta Analiza 2 za študente 1. letnika študijskega programa Finančna matematika. Ker kljub izdatnemu obsegu vsebine, ur za vajo ni bilo dovolj, se je avtor odločil napisati zbirko nalog. Ker namen matematike ni ponovno odkriti dobrih nalog, se standardne naloge, ki jih je moč najti v klasičnih zbirkah, pojavijo tudi tukaj. Poleg žže omenjenih, je avtor zbral in dodal večino nalog, ki so jih pripravili asistenti tega predmeta, ter tiste, ki jih je uporabljal bodisi na vajah bodisi pri preverjanjih znanja na raznih študijskih programih znotraj Univerze v Ljubljani.