Uvod v meteorologijo

Gregor Skok
Zbirka:
Elektronske izdaje
Leto izida:
2020
Obseg:
122 strani
Izvedba:
210 x 297 mm, PDF
ISBN:
978-961-6619-30-1
COBISS.SI-ID:
42638339
Cena:
brezplačno

Učbenik je primarno namenjen študentom različnih fakultet, ki v okviru študija poslušajo uvodni predmet iz meteorologije, a obravnava številne teme, ki bi bile zanimive tudi za ostale bralce. Sestavljajo ga vsebine, ki omogočajo osnovno razumevanje dogajanja in najpomembnejših procesov v ozračju ter postopka izdelave vremenske napovedi. Učbenik vsebuje tudi številne praktične računske naloge s podanimi rešitvami, ob katerih so teoretični koncepti razumljivejši in praktično uporabnejši. Za razumevanje vsebine učbenika večinoma zadošča srednješolska raven znanja fizike in matematike, pri čemer so nekatere bolj zapletene izpeljave in obravnave na voljo v dodatnih poglavjih na koncu učbenika.