Osnove meteorologije za naravoslovce in tehnike

Jože Rakovec, Tomaž Vrhovec
Zbirka:
Elektronske izdaje
Leto izida:
2024
Obseg:
313 strani
Izvedba:
165 x 235 mm, PDF
ISBN:
978-961-6619-39-4
COBISS.SI-ID:
193830659
Cena:
brezplačno

Knjiga razlaga vreme in klimo s pomočjo osnovnih fizikalnih zakonov o kinematiki, dinamiki in termodinamiki, ki jih prilagodi v take oblike, ki so primerne za dogajanja v ozračju. Na ta način opiše sestavo ozračja, vetrove, ciklone in anticiklone, tvorbo oblakov in padavin, pa tudi optične in električne pojave v ozračju, onesnaževanje in onesnaženost zraka. Razloži tudi osnovne principe napovedovanja vremena, ki se začnejo z meritvami temperature, zračnega tlaka, vetrov, vlažnosti itd., z zapisi dogajanj v ozračju s pomočjo sistema enačb in z računanjem bodočega dogajanja z uporabo teh enačb.

Knjiga je prvič izšla leta 1998, potem pa so sledili še ponatisi in/ali nove izdaje vse do leta 2017, sedaj pa je na razpolago tudi brezplačno na spletu.