Finančna matematika – predmetnik

Univerzitetni študijski program 1. stopnje (š.l. 2016/17)


1. letnik
1.sem 2.sem ECTS
Analiza 1 3/3   7
Analiza 2   3/3 7
Algebra 1 4/4 2/2 14
Diskretna matematika 1 2/2   5
Mikroekonomija   3/3 6
Optimizacijske metode   3/3 6
Proseminar 2/3 0/1 4
Računalniški praktikum 1/3   6
Uvod v programiranje   2/3 5
2. letnik
Analiza 3 4/4   9
Verjetnost 1 2/2   5
Verjetnost in statistika   3/3 6
Finančna matematika 1   2/2 5
Makroekonomija 4/2   6
Operacijske raziskave 2/2   5
Analiza podatkov s programom R   2/2 5
Numerične metode 1 2/2   5
Numerične metode 2   2/2 5
Denar in finance   4/2 6
Seminar   2 3
3. letnik
Finančni praktikum 3/1   5
Teorija iger   3/3 6
Statistika 1 2/2 2/2 10
Diplomski seminar 2 2 7
Slučajni procesi 1   2/2 5
Operacijske raziskave 3/3   6
Izbirni predmeti 5/5 5/4 21

Predmet Finančni trgi in institucije se v študijskem letu 2016/17 ne bo izvajal, od študijskega leta 2017/18 dalje pa se bo izvajal v 3. letniku.Izbirni predmeti 3. letnika

Študent izbere predmete v skupnem obsegu 21 ECTS. Od tega mora obvezno izbrati vsaj 5 ECTS
iz matematičnih predmetov in vsaj 5 ECTS iz finančno-ekonomskih
predmetov. Študent lahko izbere do 3 ECTS splošnih izbirnih vsebin
na drugih študijskih programih.


Finančno-ekonomski izbirni predmeti

1.sem 2.sem ECTS
Temelji finančnega in poslovodnega računovodstva 3/3   6
Ekonometrija 1   3/2 6
Organizacija in struktura trga 2/2   6
Monetarna ekonomija   4 6
Finančna analiza 1 2/2   6
Mednarodna trgovinska politika 2/2   6
Mednarodno finančno okolje 2/2   6
Poslovne finance 1 2/2   6
Evropski monetarni sistem 4   6
Davki in poslovanje podjetij   3/1 6
Javne finance   3/1 6
Mednarodne finance   2/2 6

Matematični izbirni predmeti

1.sem 2.sem ECTS
Afina in projektivna geometrija   2/2 5
Algebraične krivulje   2/2 5
Algebra 2 2/2 2/2 10
Algebra 3 2/2   5
Analiza 3 (s programa Matematika)  3/3   6
Analiza 4 3/3   6
Diskretna matematika 2   2/2 5
Izbrane teme iz analize podatkov   1/3 5
Matematično modeliranje   2/2 5
Osnove podatkovnih baz   2/2 5
Podatkovne strukture in algoritmi 1 2/2   5
Podatkovne strukture in algoritmi 2   2/2 5
Programiranje 2   2/2 5
Splošna topologija 2/2   5
Teorija kodiranja in kriptografija   2/2 5
Uvod v diferencialno geometrijo 2/2   5
Uvod v geometrijsko topologijo   2/2 5

Študentovo izbiro predmetov potrdi študijska komisija.