Domov > Študij matematike > Finančna matematika 1. stopnja > Predmetnik

Finančna matematika – predmetnik
(študijsko leto 2019/20)

Univerzitetni študijski program 1. stopnje

1. letnik
1.sem 2.sem ECTS
Analiza 1 4/4   7
Analiza 2   4/4 7
Algebra 1 4/4 2/2 14
Diskretne stukture 2/2   5
Mikroekonomija   3/3 6
Optimizacijske metode   3/3 6
Proseminar 2/2 0/1 4
Računalniški praktikum 1/3   6
Uvod v programiranje   2/3 5
2. letnik
Analiza 3 4/4   9
Verjetnost 1 2/2   5
Verjetnost in statistika   3/3 6
Finančna matematika 1   2/2 5
Makroekonomija 4/2   6
Operacijske raziskave 2/2 5
Analiza podatkov s programom R 2/2 5
Numerične metode 1 2/2   5
Numerične metode 2   2/2 5
Denar in finance   4/2 6
Seminar   2 3
3. letnik
Finančni praktikum 4/2   6
Teorija iger 3/3 6
Verjetnost z mero 2/2 5
Statistika 1 2/2 5
Diplomski seminar 2 2 7
Slučajni procesi 1   2/2 5
Finančni trgi in inštitucije 4/2 6
Izbirni predmeti 5/4 5/4 20

Izbirni predmeti 3. letnika

Študent izbere predmete v skupnem obsegu 20 ECTS. Od tega mora obvezno izbrati vsaj 5 ECTS iz matematičnih predmetov in vsaj 5 ECTS iz finančno-ekonomskih predmetov. Študent lahko do 3 ECTS pridobi tudi v drugih študijskih programih (splošni izbirni predmet). Študent izbira med ekonomsko-finančnimi predmeti akreditiranimi na UL FMF in predmeti, ki se izvajajo na Ekonomski fakulteti. Nabor slednjih predmetov se pripravi v dogovoru z UL EF vsako leto sproti glede na izvajanje na UL EF.

Finančno-ekonomski izbirni predmeti akreditirani na UL FMF

1.sem 2.sem ECTS
Temelji finančnega in poslovodnega računovodstva 3/3   6
Ekonometrija 1   3/2 6
Organizacija in struktura trga 2/2   6
Monetarna ekonomija   4 6

Matematični izbirni predmeti

1.sem 2.sem ECTS
Afina in projektivna geometrija   2/2 5
Algebraične krivulje   2/2 5
Algebra 2 2/2 2/2 10
Algebra 3   2/2 5
Analiza 3 (s programa Matematika)  3/3   6
ANALIZA 4 3/3   6
Diskretna matematika 1   2/2 5
Izbrane teme iz analize podatkov   2/2 5
Matematično modeliranje   2/2 5
Osnove podatkovnih baz   2/2 5
Podatkovne strukture in algoritmi 1 2/2 5
Programiranje 1 2/2   5
Programiranje 2   2/2 5
Splošna topologija 2/2   5
Teorija kodiranja in kriptografija   2/2 5
Uvod v diferencialno geometrijo 2/2   5
Uvod v geometrijsko topologijo   2/2 5

Študentovo izbiro predmetov potrdi študijska komisija.