Domov > Študij matematike > Računalništvo in matematika 1. stopnja > Predmetnik

Računalništvo in matematika – predmetnik
(študijsko leto 2019/20)

Interdisciplinarni univerzitetni študijski program
1. stopnje

1. letnik
1.sem 2.sem ECTS
Analiza 1 3/3   7
Diskretne strukture 1 3/3   6
Osnove digitalnih vezij 3/2   6
Programiranje 1 3/2   6
Linearna algebra 2/2 2/2 10
Analiza 2   3/3 7
Diskretne strukture 2   3/3 6
Programiranje 2   3/2 6
Arhitektura računalniških sistemov   3/2 6
2. letnik
Analiza 3 2/2   5
Kombinatorika 3/3   7
Algoritmi in podatkovne strukture 1 3/2   6
Osnove podatkovnih baz 3/2   6
Izračunljivost in računska zahtevnost 3/2   6
Izbrana poglavja iz matematike   2/2 5
Optimizacijske metode   3/3 7
Principi programskih jezikov   3/2 6
Algoritmi in podatkovne strukture 2   3/2 6
Računalniške komunikacije   3/2 6
3. letnik
Numerične metode 3/3   7
Osnove umetne inteligence 3/2   6
Verjetnostni račun in statistika 2/2 2/2 10
Modul 6/4 3/2 18
Strokovni izbirni predmet   3/2 5
Diplomski seminar     4
Splošno izbirni predmeti 2/2 2/2 10

Modul

Študent izbere enega izmed petih ponujenih modulov na študijskem programu Računalništvo in informatika. Vsak modul je sestavljen iz treh vsebinsko povezanih predmetov, ki predstavljajo določeno usmeritev v računalništvu.

Učne načrte in opise posameznih predmetov najdete na spletni strani FRI.

1.sem 2.sem ECTS
Informatika
Elektronsko poslovanje 3/2   6
Tehnologija upravljanja podatkov 3/2   6
Razvoj informacijskih sistemov   3/2 6
Programska oprema
Postopki razvoja programske opreme 3/2   6
Sistemska programska oprema 3/2   6
Analiza algoritmov in hevristično reševanje problemov   3/2 6
Računalniški sistemi in omrežja
Modeliranje računalniških omrežij 3/2   6
Porazdeljeni sistemi 3/2   6
Brezžična in mobilna omrežja   3/2 6
Umetna inteligenca
Inteligentni sistemi 3/2   6
Umetno zaznavanje 3/2   6
Uvod v odkrivanje znanj iz podatkov   3/2 6
Medijske tehnologije
Računalniška grafika in tehnologija iger 3/2   6
Multimedijski sistemi 3/2   6
Programiranje specifičnih platform   3/2 6

Strokovni izbirni predmeti

Študent izbere enega izmed ponujenih predmetov iz programov Matematika in Finančna matematika in si s tem dopolni znanje na področju geometrije, finančne ali numerične matematike.

1.sem 2.sem ECTS
Splošna topologija 2/2   5
Algebraične krivulje   2/2 5
Uvod v geometrijsko topologijo   2/2 5
Afina in projektivna geometrija   2/2 5
Teorija kodiranja in kriptografija   2/2 5
Finančna matematika 1   2/2 5
Teorija iger 3/3   6
Matematično modeliranje   2/2 5
Numerične metode 2   2/2 5

Splošni izbirni predmeti

Splošno izbirnost tvori 10 ECTS, ki jih študent lahko prenese iz kateregakoli akreditiranega študijskega programa na UL.