Domov > Študij matematike > Matematika 1. stopnja > Predmetnik

Matematika – predmetnik
(študijsko leto 2019/20)

Univerzitetni študijski program 1. stopnje

1. letnik
1.sem 2.sem ECTS
Analiza 1 4/4 4/4 18
Algebra 1 3/3 3/3 14
Logika in množice 2/2   6
Računalniški praktikum 1/3   6
Uvod v programiranje   2/3 6
Fizika 1    3/3 6
Izbirni predmet 1/2 1/2 4
2. letnik
Analiza 2a 4/3   8
Analiza 2b   4/3 8
Algebra 2 2/2 2/2 10
Diskretna matematika 1   2/2 5
Programiranje 1 2/2   5
Splošna topologija 2/2   5
Fizika 2 4/2   6
Seminar   2 3
Izbirni predmet 1   2/2 5
Izbirni predmet 2   2/2 5
3. letnik
Analiza 3 3/3   6
Analiza 4   3/3 6
Uvod v numerične metode 3/3   6
Verjetnost 2.5/2.5   5
Statistika   2.5/2.5 5
Diplomski seminar 2 2 7
Mehanika 1 2/2   5
Izbirni predmeti 2/2 6/6 20

Izbirni predmeti 1. letnika

1.sem 2.sem ECTS
Proseminar A 2/2 0/2 4
Proseminar B 0/2 2/2 4

Proseminar A je namenjen ponovitvi srednješolske matematike, Proseminar B pa je namenjen boljšim študentom. Ure iz vaj pri obeh Proseminarjih so namenjene tudi podpori pouku pri vseh ostalih predmetih prvega letnika.

Izbirni predmeti 2. letnika

1.sem 2.sem ECTS
Programiranje 2   2/2 5
Algebraične krivulje   2/2 5
Uvod v geometrijsko topologijo   2/2 5
Afina in projektivna geometrija   2/2 5

Izbirni predmeti 3. letnika

1.sem 2.sem ECTS
Numerična linearna algebra B1   2/2 5
Matematično modeliranje B1   2/2 5
Podatkovne strukture in algoritmi 1 B2 2/2 5
Teorija kodiranja in kriptografija B2   2/2 5
Optimizacija 1 B2 2/2 5
Algebra 3 B   2/2 5
Osnove podatkovnih baz B   2/2 5
Finančna matematika 1 B   2/2 5
Teorija iger B 3/3 6
Uvod v diferencialno geometrijo B 2/2   5
Elementarna teorija števil B 3/2 6
Elementarna geometrija B 3/2 6
Slučajni procesi 1 B   2/2 5
Izbrane teme iz analize podatkov B   2/2 5

Študent zbere 20 ECTS z izbirnimi predmeti, od tega vsaj 15 ECTS s strokovnimi izbirnimi predmeti in do 5 ECTS v drugih študijskih programih (splošni izbirni predmeti). Praviloma enega od strokovnih izbirnih predmetov izbere v prvem semestru. Med strokovnimi izbirnimi predmeti obvezno izbere iz vsakega od dveh paketov (B1 in B2) vsaj po en predmet. Študent lahko izbere tudi predmete, ki se izvajajo na drugi stopnji, vendar mora za to pridobiti soglasje študijske komisije na Oddelku za matematiko. Študentu, ki ima opravljene vse predmete 1. in 2. letnika s skupno povprečno oceno vsaj 9, lahko študijska komisija dovoli izbiro, ki ne ustreza pogoju o obvezni izbiri predmetov iz paketov B1 in B2. Študent mora svojo vlogo v tem primeru dobro vsebinsko utemeljiti in za svoj predlog dobiti podporo enega od učiteljev na oddelku.

Študentovo izbiro predmetov potrdi študijska komisija.