Domov > Študij matematike > Praktična matematika 1. stopnja > Predmetnik

Praktična matematika – predmetnik
(študijsko leto 2018/19)

Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje

1. letnik
1.sem 2.sem ECTS
Matematika 1 4/4 4/4 17
Linearna algebra 3/3 3/3 13
Računalniški praktikum 1/2   3
Računalniška orodja v matematiki 1/2   3
Programiranje 1 2/2 2/2 9
Komuniciranje v matematiki   2 3
Uvod v fiziko   3/1 4
Splošni izbirni predmet 2/1   4
Splošni izbirni predmet   2/1 4
2. letnik
Matematika 2 3/3 3/3 13
Numerične metode 1 2/2 2/2 10
Matematika v praksi 2/2   4
Algebra in diskretna matematika 3/3   6
Verjetnost 2/2   5
Fizikalni praktikum 0/2   3
Programiranje 2   2/2 5
Statistika   2/2 5
Matematična orodja v fiziki   3/3 5
Diferencialne enačbe   2/2 4
3. letnik
Optimizacija 3/3   7
Računalništvo 1 3/3   7
Mehanika 2/2   5
Podatkovne baze 1 3/2   6
Izbirni predmet 2/2   5
Parcialne diferencialne enačbe   2/2 5
Praktično usposabljanje   2* 15
Izbirni predmet   2/2 5
Izbirni predmet 2/2 5

Splošni izbirni predmet 1. letnika

1.sem 2.sem ECTS
Matematično izražanje v angleškem jeziku 2/2 2/2 8

Poleg predmeta Matematično izražanje v angleškem jeziku, ki ga posebej za študente programa ponuja Oddelek za matematiko FMF, lahko študenti izbirajo tudi med drugimi predmeti, ki se predavajo na visokošolskih strokovnih programih Univerze v Ljubljani, npr. na programu VPEŠ na Ekonomski fakulteti, na programih tehniških fakultet itd.

Izbirni predmeti 3. letnika

Vsi akreditirani predmeti:

Predmeti, ki se bodo izvajali v študijskem letu

2018/19 »

Študent v tretjem letniku izbere vsaj tri izmed izbirnih predmetov v gornji tabeli: enega v zimskem in dva v poletnem semestru. Od tega obvezno izbere vsaj en predmet iz paketa I1. Študentovo izbiro predmetov potrdi študijska komisija.