Domov > Študij matematike > Finančna matematika 2. stopnja > Predmetnik

Finančna matematika 2. stopnja –
predmetnik (študijsko leto 2017/18)

Magistrski študijski program

1. letnik
1.sem 2.sem ECTS
Verjetnost 2 3/2 6
Finančna matematika 2 3/2 6
Strokovni izbirni predmet iz M5 3/2 6
Strokovni izbirni predmet iz M1-M4 in R1 3/2 6
Strokovni izbirni predmet na EF 3/2 6
Strokovna izbirna predmeta iz M5 6/4 12
Strokovna izbirna predmeta iz M1-M4 in R1 6/4 12
Strokovni izbirni predmet na EF 3/2 6
2. letnik
Strokovni izbirni predmeti iz M5 6/4 12
Strokovni izbirni predmet iz M1-M4 in R1 3/2 6
Strokovni izbirni predmet na EF 2/1 7
Splošni izbirni predmeti 3/1 5
Delovna praksa 1 1* 6
Splošni izbirni predmet ali Delovna praksa 2 1* 6
Magistrsko delo 0* 18

Strokovni izbirni predmeti po skupinah

Vsi »

2017/18 »

Z dovoljenjem študijske komisije na Oddelku za matematiko lahko študent izbira tudi primerne predmete na doktorskem študiju matematike ali na interdisciplinarnem študiju Statistike.

Študentovo izbiro predmetov potrdi študijska komisija.