Domov > Študij matematike > Finančna matematika 2. stopnja > Predmetnik

Finančna matematika 2. stopnja –
predmetnik (študijsko leto 2019/20)

Magistrski študijski program

1. letnik
1.sem 2.sem ECTS
Verjetnost 2 3/2 6
Finančna matematika 2 3/2 6
Strokovni izbirni predmeti iz skupin M1-M5 in R1 6/4 12
Strokovni izbirni predmet na EF 3/2 7
Strokovni izbirni predmeti iz skupin M1-M5 in R1 12/8 24
Splošni izbirni predmet 3/1 5
2. letnik
Strokovni izbirni predmeti iz skupin M1-M5 in R1 9/6 18
Strokovni izbirni predmet na EF 2/1 7
Splošni izbirni predmet 3/1 5
Delovna praksa 1 1* 6
Splošni izbirni predmet ali Delovna praksa 2 * 6
Magistrsko delo 0* 18

Med strokovnimi izbirnimi predmeti v skupinah M1-M5 in R1 študent izbere:

Izjemoma, na podlagi odobrene prošnje, lahko študent enega od predmetov iz skupin M1-M4 in R1 nadomesti s primernim predmetom iz skupine O ali s predmetom, ki se izvaja na študijskih programih IŠRM 2. stopnja, Uporabna statistika 2. stopnja, na doktorskem študijskem programu Matematika in fizika ali na Interdisciplinarnem doktorskem študijskem programu Statistika. V tem primeru zadošča, da študent zbere 23 namesto 24 kreditnih točk, vendar pa mora manjkajočo kreditno točko pridobiti pri splošnem izbirnem predmetu, ki je strokovni izbirni predmet iz skupine M5 ali strokovni izbirni predmet na EF.

Strokovni izbirni predmeti po skupinah


V prvi tabeli so našteti vsi akreditirani predmeti, v spodnji tabeli pa je nabor predmetov ponujenih v študijskem letu 2019/20 (ki se bo v manjši meri še spremenil, glede na zanimanje):

Vsi »

2019/20 »

Študentovo izbiro predmetov potrdi Študijska komisija Oddelka za matematiko UL FMF.