Domov > Študij matematike > Računalništvo in matematika 2. stopnja > Predmetnik

Računalništvo in matematika 2. stopnja –
predmetnik (študijsko leto 2017/18)

Magistrski študijski program

1. letnik
1.sem 2.sem ECTS
Funkcijsko programiranje 3/2 6
Štirje izbirni matematični ali računalniški predmeti 12/8 24
Algoritmi 3/2 6
Trije izbirni matematični ali računalniški predmeti 9/6 18
Splošni izbirni predmet 3/2 6
2. letnik
Štirje izbirni matematični ali računalniški predmeti 12/8 24
IŠRM seminar 1 1 3
Dva izbirna matematična ali računalniška predmeta 6/4 12
Splošni izbirni predmet 3/2 6
Magistrsko delo 15

Študent skupaj izbere vsaj 7 matematičnih predmetov (od tega vsaj 3 iz skupine A). Študent izbere vsaj 5 računalniških predmetov.

Strokovni izbirni predmeti po skupinah

Vsi »

2017/18 »

Študentovo izbiro predmetov potrdi študijska komisija.