Domov > Študij matematike > Računalništvo in matematika 2. stopnja > Predmetnik

Računalništvo in matematika 2. stopnja –
predmetnik (študijsko leto 2018/19)

Magistrski študijski program

1. letnik
1.sem 2.sem ECTS
Funkcijsko programiranje 3/2 6
Štirje izbirni matematični ali računalniški predmeti 12/8 24
Algoritmi 3/2 6
Trije izbirni matematični ali računalniški predmeti 9/6 18
Splošni izbirni predmet 3/2 6
2. letnik
Štirje izbirni matematični ali računalniški predmeti 12/8 24
IŠRM seminar 1 1 3
Dva izbirna matematična ali računalniška predmeta 6/4 12
Splošni izbirni predmet 3/2 6
Magistrsko delo 15

Študent skupaj izbere vsaj 7 matematičnih predmetov (od tega vsaj 3 iz skupine A). Študent izbere vsaj 5 računalniških predmetov.
Splošni izbirni predmet lahko študent opravi po lastni izbiri na drugih, praviloma magistrskih študijskih programih na UL, pri čemer si lahko predmet Delovna praksa izbere samo enkrat.

Strokovni izbirni predmeti po skupinah


Seznam vseh akreditiranih predmetov:

Vsi »


V študijskem letu 2018/19 se izvaja naslednji nabor predmetov:

2018/19 »

Študentovo izbiro predmetov potrdi študijska komisija.