Domov > Študij matematike > Računalništvo in matematika 2. stopnja > Predmetnik

Računalništvo in matematika 2. stopnja –
predmetnik (študijsko leto 2019/20)

Magistrski študijski program

1. letnik
1.sem 2.sem ECTS
Funkcijsko programiranje 3/2 6
Štirje izbirni matematični ali računalniški predmeti 12/8 24
Algoritmi 3/2 6
Trije izbirni matematični ali računalniški predmeti 9/6 18
Splošni izbirni predmet 3/2 6
2. letnik
Štirje izbirni matematični ali računalniški predmeti 12/8 24
IŠRM seminar 1 1 3
Dva izbirna matematična ali računalniška predmeta 6/4 12
Splošni izbirni predmet 3/2 6
Magistrsko delo 15

Študent skupaj izbere vsaj 7 matematičnih predmetov iz skupine A in B (od tega vsaj 2 iz skupine A). Kot strokovne matematične predmete iz skupine B lahko študent izbere tudi največ tri predmete matematične vsebine iz magistrskega študijskega programa 2. stopnje Matematika, ki se izvaja na Fakulteti za matematiko in fiziko UL.

Študent izbere vsaj 5 računalniških predmetov.

Splošni izbirni predmet lahko študent opravi po lastni izbiri na drugih, praviloma magistrskih študijskih programih na UL. Predmet Delovna praksa ne šteje kot predmet matematične vsebine, kot splošni izbirni predmet pa se Delovno prakso lahko izbere samo enkrat.

Strokovni izbirni predmeti po skupinah


Seznam vseh akreditiranih predmetov:

Vsi »


Predmeti ponujeni v študijskem letu 2019/20:

2019/20 »

Študentovo izbiro predmetov potrdi Študijska komisija Oddelka za matematiko UL FMF.