Domov > Študij matematike > Pedagoška matematika 2. stopnja > Predmetnik

Pedagoška matematika – predmetnik
(študijsko leto 2017/18)

Enoviti magistrski študijski program

1. letnik
1.sem 2.sem ECTS
Analiza 1 4/4 4/4 18
Algebra 1 3/3 3/3 14
Logika in množice 2/2   6
Računalniški praktikum 1/3   6
Uvod v programiranje   2/3 6
Fizika 1   3/3 6
Izbirni predmet 1/2 1/2 4
2. letnik
Analiza 2a 4/3   8
Analiza 2b   4/3 8
Fizika 2 4/2   6
Algebra 2 2/2 2/2 10
Diskretna matematika 1   2/2 5
Splošna topologija  2/2   5
Afina in projektivna geometrija   2/2 5
Elementarna geometrija   3/2 6
Programska oprema pri pouku 2/3   7
3. letnik
Analiza 3 3/3   6
Uvod v numerične metode 3/3   6
Verjetnost 2/2   5
Statistika   2/2 5
Didaktika matematike 2 (cikel)
  4/2 6
Pedagoška praksa 1   1/0 3
Didaktika 1   2/1 3
Astronomija 2/1 2/1 7
Elementarna teorija števil 3/2   6
Seminar 1   2 3
Strokovni izbirni predmet (B)   2/2 5
Strokovni izbirni predmet (B1) 2/2 5
4. letnik
Didaktika matematike 2 (cikel)
  4/2 6
Pedagogika z andragogiko 3 2 5
Pedagoška praksa 2 1 2 9
Matematična obzorja (cikel) 3/2 5
Matematika za nadarjene (cikel) 2/2 5
Sodobni trendi v izobraževanju matematike (cikel) 2/2 5
Seminar 2 2 3
Psihologija učenja in pouka 2/1 2/1 7
Strokovni izbirni predmet (B) 2/2 5
Izbirni predmet iz pedagoških vsebin 2/2 5
Splošni izbirni predmet (priporočilo)   2/2 5
5. letnik
Matematična obzorja (cikel) 3/2   5
Sodobni trendi v izobraževanju matematike (cikel) 2/2 5
Matematika za nadarjene (cikel) 2/2   5
Izbirni predmet iz matematičnih vsebin 3/2   5
Izbirni predmet iz pedagoških vsebin 2/2   5
Izbirni predmet iz pedagoških vsebin 2/2   5
Splošni izbirni predmet (priporočilo) 2/2 5
Splošni izbirni predmet (priporočilo)   2/2 5
Magistrsko delo     20

Izbirni predmeti 1. letnika

1.sem 2.sem ECTS
Proseminar A 2/2 0/2 4
Proseminar B 0/2 2/2 4

Proseminar A je namenjen ponovitvi srednješolske matematike, Proseminar B pa je namenjen boljšim študentom. Ure iz vaj pri obeh Proseminarjih so namenjene tudi podpori pouku pri vseh ostalih predmetih prvega letnika.

Izbirni predmeti 3. in 4. letnika

1.sem 2.sem ECTS
Algebra 3 B   2/2 5
Teoretična fizika B1 2/1 2/1 7
Naravoslovna obzorja B1   3/1 5
Projektno delo v fiziki B1   0/2 3
Uvod v diferencialno geometrijo B 2/2   5
Uvod v geometrijsko topologijo B   2/2 5
Programiranje 1 B 2/2   5
Algebraične krivulje B   2/2 5
Mehanika 1 B 2/2   5
Numerična linearna algebra B   2/2 5
Matematično modeliranje B   2/2 5
Teorija kodiranja in kriptografija B   2/2 5
Optimizacija 1 B 2/2 5
Finančna matematika 1 B   2/2 5

Izbirni predmeti 4. in 5. letnika

Pedagoške vsebine (FF)

ECTS
Didaktične strategije 5
Družinska andragogika 5
Etika v vzgoji in izobraževanju 5
Obča andragogika 5
Pedagoška obravnava otrok s posebnimi potrebami 7
Poklicna pedagogika in andragogika 5
Teorija vzgoje 5
Zgodovina izobraževanja odraslih 5

Izbirni predmet matematičnih vsebin

Matematične vsebine študent izbere izmed predmetov na 2. stopnji študija Matematike, ki so razdeljeni v skupine:

M1 Analiza in mehanika
M2 Algebra in diskretna matematika
M3 Geometrija in topologija
M4 Numerična matematika
M5 Verjetnost, statistika in finančna matematika
R1 Računalniška matematika

Študentovo izbiro predmetov potrdi študijska komisija.